GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
OBNS268 Türkiye Ekonomisi Seçmeli Ders Grubu 2 4 4.00 3.00

Önlisans


Türkçe


Öğrencileri Türkiye ekonomisinin tarihsel evrimi ve bu günü hakkında bilgilendirmek ve karşılaşılan sorunların nedenleri ve çözüm yollarını sahip oldukları ekonomi bilgilerini kullanarak açıklayabilmelerini sağlamaktır.


Dr. Zeynep Morçiçek


1 Türkiye Ekonomisinin geçmişi hakkında bilgi sahibi olur.
2 Türkiye'nin ekonomi politikaları hakkında bilgi sahibi olur.
3 Türkiye ekonomisinde yaşanan krizler ve krizlerden çıkış planları hakkında bilgi sahibi olur.
4 Türkiye'nin Sanayileşme ve kalkınma politikaları hakkında bilgi sahibi olur.
5 Türkiye'nin uyguladığı dış ticaret politikaları hakkında bilgi sahibi olur.
6 Türkiye'de siyaset ve ekonomi ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur.

Birinci Öğretim


Ön koşul olan ders yoktur.


Öğrenciler kaynak kitaptan faydalanabilir.


Bu ders kapsamında, Osmanlı imparatorluğunun son dönem ekonomik göstergelerine değinerek Türkiye'nin kuruluş dönemi ve sonraki dönemlerindeki temel ekonomik göstergeleri konu olarak işlenecektir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Osmanlı Devleti Son Yıllardaki Ekonomik Yapı
2 Kuruluş yıllarında Türkiye Ekonomisi ve 1923 İzmir İktisat Kongresi
3 1923-1960 Dönemi Ekonomik Gelişmeler
4 1930-1939 Devletçilik Dönemi
5 1940-1950 Yılları Arası Türkiye Ekonomi Politikaları
6 1950-1960 Yılları Arası Türkiye Ekonomi Politikaları- Liberal Ekonomiye Geçiş
7 1960-1980 Yılları Arası Türkiye Ekonomi Politikaları- Kalkınma Planları Dönemi
8 Ara Sınav
9 Kalkınma Planları Dönemi 2
10 1980-1999 YILLARI ARASI TÜRKİYE EKONOMİ POLİTİKALARI- DIŞA AÇILMA VE LİBERALİZASYON DÖNEMİ
11 1983-1986 Türkiye Ekonomi politikaları
12 1994-2016 Yılları Arası Ekonomik Gelişmeler
13 Türkiye’de Bankacılık Sistemi ve Özelleştirme politikaları
14 Türkiye’de Ödemeler Dengesi, İç ve Dış Borçlar
15 Final Sınavı

Prof. Dr. Yakup Kepenek- Türkiye Ekonomisi Dr. Mahfi Eğilmez- Türkiye EkonomisiYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Staj Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Okuma 1 45 45
Toplam İş Yükü (saat) 96

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 2 3 4 2 1 3 1 3 2 1 1 2
ÖÇ 2 3 3 4 2 1 3 1 3 2 1 1 2
ÖÇ 3 3 3 4 2 1 3 1 3 2 1 1 2
ÖÇ 4 3 3 4 2 1 3 1 3 2 1 1 2
ÖÇ 5 3 3 4 2 1 3 1 3 2 1 1 2
ÖÇ 6 3 3 4 2 1 3 1 3 2 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek