GERİ DÖN

Lisans Programları


Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - - Fizyoterapi ve RehabilitasyonProgram Tanımları

Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 2020 yılında kurulmuş olup, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

4 yarıyıllık ve 240 AKTS’lik eğitimi başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler, “Lisans” derecesi elde ederler.

Lisans Derecesi

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, ilgili mevzuat çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak ve sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurt içi veya dışında eşdeğer bölümde öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha detaylı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışından gelen öğrenciler bölümde verilen dersleri alabilirler.

24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu bölüme ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik ve 01/04/2016 tarihli ve 29671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken Bölümümüze kayıt yaptıran öğrenciler, daha önceki yüksek öğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları dersler için muafiyet talebinde bulunabilir.

Lisans bölümlerine kayıt yaptırılabilmesi için özel koşul bulunmamaktadır.

Sağlık sektöründe artan iş hacmi ve buna paralel olarak kalifiye eleman ihtiyacının artması nedeniyle sağlık üzerine eğitim veren bölümlere ilgi oldukça artmıştır. Programın amacı kişilerin yaşam kalitesini arttırmak, fonksiyonel bozuklukları analiz etmek, kişilerin fonksiyonelliğini yenilemek ve arttırmak ya da korumak, hareket ve kas-iskelet sistemine ait bozukluğunu analiz etmek, bu bozuklukları önlemek ve tedavi etmek, hastaya özel fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarını uygulamak, ölçme ve değerlendirme metotlarını kullanarak hasta ya da sağlıklı kişiye gerekli teknikleri uygulamak ve kişileri bağımsız kılmak için gerekli bilgi ve becerileri kazanmış; yararlı olmayı amaç edinmiş; araştıran ve kanıta dayalı uygulamaları yapabilen; bilgilerini problemlerin çözümünde etkin olarak kullanabilen; yaratıcı; yenilikçi; ekip çalışmasında başarılı; girişimci; etik değerlere sahip; teorik ve uygulama altyapısı olan; yeniliği iş süreçlerine aktarabilen ve farklılığını ortaya koyabilen mezunlar olarak yetiştirmektir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün kadrosu hastanelerde Fizyoterapist olarak bulunmaktadır. Bu konuda faaliyet gösteren özel işyerlerinde de yetişmiş elemana ihtiyaç vardır. Sürekli gelişen ve teknolojik gelişmeyle kendini yenileyen bir dal olduğundan bu alandaki eleman ihtiyacı giderek artmaktadır. Bölüm mezunları; kamu hastanelerinde ve özel hastanelerde, özel eğitim merkezlerinde, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde, profesyonel ve amatör spor kulüplerinde, huzurevlerinde, kaplıca-termal tesislerinde, protez-ortez rehabilitasyon merkezlerinde, sağlıklı yaşam merkezlerinde, tıp merkezlerinde, özel kliniklerde, spor merkezlerinde ve üniversitelerin fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinde akademisyen olarak çalışabilirler.

Lisans derecesini başarı ile tamamlayanlar, üniversitelerin lisansüstü programlarına başvurabilirler. Her üniversitenin başvuru koşulları farklı olabilir. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli yabancı dil bilgisine sahip olmaları halinde kendi alanları veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlara kayıt olabilirler.

Dönem başında ilgili derse kayıt yaptıran öğrencilerin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmiş olmaları gerekmektedir. Öğrenciler, her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olabilmesi için o dersi aldığı dönem not ortalamasının en az 1.80 olması gerekir. Daha detaylı bilgi için lütfen Ders Planı bölümündeki ilgili dersi inceleyiniz.

Öğrencilerin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için bölümde yer alan derslerin (toplam 240 AKTS Karşılığı) tamamını başarıyla tamamlamış olması gerekir. Bununla birlikte her yarıyıl için yarıyıl ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 1.80 ve mezuniyet aşamasındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin staj veya bitirme projesini başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir.

Tam Zamanlı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı ve AKTS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Aynur Müdüroğlu aynur.muduroglu@nisantasi.edu.tr Maslak Mah., 1453 Söğütözü Sokak Ağaoğlu Maslak 1453 No:20, 34398 Sarıyer/İstanbul

Sağlık Bilimleri Yüksekokul Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün uygulamalı dersler ve laboratuvar çalışmalarının gerçekleştirileceği Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ortez ve Protez, EEG-EMG, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Farmakoloji, Anatomi ve Fizyoloji, Histoloji ve Patoloji laboratuvarları bulunmaktadır. Üniversitemizde bulunan 30 öğrenci kapasiteli 6 adet bilgisayar laboratuvarı, okuma ve çalışma salonları ve 4878 m2lik bir alana sahip kütüphane de öğrencilerimize ders süreleri dışındaki çalışmaları için kullanımdadır.


Program Çıktıları

1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları ile ilgili ileri düzeydeki bilgiye ulaşma, bu uygulamaları kişiye özel olarak değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip olur.
2 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık ve öngörülemeyen sorunları çözmek için gerekli beceriye sahip olur ve multidisipliner bir ekibin üyesi olarak sorumluluk alır.
3 Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü ile ilgili verileri ileri düzeydeki bilgi ve becerilerini kullanarak toplar, yorumlar, değerlendirir ve bu verilerin sonuçlarını duyurur. Verilerin ışığında sorunları tanımlar, analiz eder ve sorunlara kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir.
4 Alanıyla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 Alanıyla ilgili proje çalışmalarında sorumluluğu altında yer alan çalışma ekibinin gelişimlerini desteklemek için etkinlikler planlar ve bu etkinlikleri yönetir.
6 Alanıyla ilgili toplumsal katkı sağlayacak proje, seminer, eğitim vb. gibi etkinlikleri düzenler ve gerçekleştirir.
7 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu ileri düzey bilgi ve becerileri kullanarak nitel ve nicel verilerle desteklediği düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini her türlü iletişim aracı vasıtasıyla uzman olan ya da olmayan kişilere aktarabilir.
8 Alanın gerektirdiği ve görev aldığı konularla ilgili olarak en Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi'nde bilgisayar yazılımıyla birlikte gerekli bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
9 Alanla ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olur.
10 Fizyoterapi ve rehabilitasyon modaliteleri ve tekniklerinin uygulaması gibi alanında görev aldığı konularla ilgili yenilikleri takip ederek bunu iş süreçlerine aktarır.
11 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
13 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
14 Kamu ve özel sektör kuruluşlarında alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları ile ilgili ileri düzeydeki bilgiye ulaşma, bu uygulamaları kişiye özel olarak değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip olur.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık ve öngörülemeyen sorunları çözmek için gerekli beceriye sahip olur ve multidisipliner bir ekibin üyesi olarak sorumluluk alır.
Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü ile ilgili verileri ileri düzeydeki bilgi ve becerilerini kullanarak toplar, yorumlar, değerlendirir ve bu verilerin sonuçlarını duyurur. Verilerin ışığında sorunları tanımlar, analiz eder ve sorunlara kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir.
Alanıyla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
Alanıyla ilgili proje çalışmalarında sorumluluğu altında yer alan çalışma ekibinin gelişimlerini desteklemek için etkinlikler planlar ve bu etkinlikleri yönetir.
Alanıyla ilgili toplumsal katkı sağlayacak proje, seminer, eğitim vb. gibi etkinlikleri düzenler ve gerçekleştirir.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu ileri düzey bilgi ve becerileri kullanarak nitel ve nicel verilerle desteklediği düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini her türlü iletişim aracı vasıtasıyla uzman olan ya da olmayan kişilere aktarabilir.
Alanın gerektirdiği ve görev aldığı konularla ilgili olarak en Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi'nde bilgisayar yazılımıyla birlikte gerekli bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
Alanla ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olur.
Fizyoterapi ve rehabilitasyon modaliteleri ve tekniklerinin uygulaması gibi alanında görev aldığı konularla ilgili yenilikleri takip ederek bunu iş süreçlerine aktarır.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
Kamu ve özel sektör kuruluşlarında alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ-1 İngilizce Hazırlık-I İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EANT109 Türkçe Genel Fızyolojı Zorunlu 3 - - - 3
EATA191 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
EFIZ101 Türkçe Tıbbı Termınolojı Zorunlu 2 - - - 2
EFIZ103 Türkçe Anatomı Zorunlu 2 - - - 2
EFIZ105 Türkçe Rehabılıtasyon ve Etık Zorunlu 2 - - 3 2
EFIZ107 Türkçe Isı ve Işık Zorunlu 2 - - - 2
EYDL191 Türkçe İngılızce I Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 15 2 0 6 16
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EATA192 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - - 2
EFIZ102 Türkçe Fızyoterapı ve Rehabılıtasyona Gırış Zorunlu 1 2 - - 2
EFIZ104 Türkçe Patolojı Zorunlu 3 - - - 3
EFIZ106 Türkçe Psıkososyal Rehabılıtasyon Zorunlu 2 - - 4 2
EFIZ108 Türkçe Motor Gelışım Zorunlu 2 - - - 2
EFIZ110 Türkçe Farmakolojı Zorunlu 2 - - - 2
EYDL192 Türkçe İngılızce II Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 14 4 0 4 16
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EESB203 Türkçe Kınesıyolojı Zorunlu 2 - - 5 2
EFIZ201 Türkçe Spor ve Egzersız Fızyolojısı Zorunlu 2 - - - 2
EFIZ203 Türkçe Elektroterapı Zorunlu 1 2 - - 2
EFIZ205 Türkçe Fızyoterapıde Temel Ölçme Değerlendırme Zorunlu 1 2 - - 2
ETRD201 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
EYDL291 Türkçe Meslekı İngılızce Zorunlu 3 - - - 3
GE01 Türkçe GE Seçmelı Ders Grubu (3. YY) Seçmeli - - - - -
Toplam 11 4 0 7 13
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EFIZ202 Türkçe Dahılıye ve Romatolojı Zorunlu 2 - - - 2
EFIZ204 Türkçe Nörolojı Zorunlu 3 - - - 3
EFIZ206 Türkçe Masaj Teknıklerı Zorunlu 1 2 - - 2
EFIZ208 Türkçe Patolojık Kınezyolojı Zorunlu 2 - - - 2
EFIZ210 Türkçe Nöroanatomı Zorunlu 2 - - - 2
EFIZ212 Türkçe Ortopedı ve Travmatolojı Zorunlu 3 - - - 3
EFIZ214 Türkçe Temel Egzersız Uygulamaları Zorunlu 2 2 - - 3
ETRD202 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - - 2
STJ1 Türkçe Zorunlu Yaz Stajı I Zorunlu - 40 - - -
Toplam 17 44 0 19
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2020SEC-5-FIZ Türkçe SBF/SBYO Fızyoterapı ve Rehabılıtasyon 5 YY. Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
EFIZ301 Türkçe Kardıyopulmoner Rehabılıtasyon Zorunlu 3 - - - 3
EFIZ303 Türkçe Pedıatrık Rehabılıtasyon Zorunlu 2 1 - - 3
EFIZ305 Türkçe Nörofızyolojık Yaklaşımlar I Zorunlu 2 2 - - 3
GE03 Türkçe GE Seçmelı Ders Grubu (5. YY) Seçmeli - - - - -
ÜNİSEÇ(5YY) Türkçe Ünıversıte Seçmelı Derslerı - - - - -
Toplam 7 3 0 9
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
2020SEC-6-FIZ Türkçe SBF/SBYO Fızyoterapı ve Rehabılıtasyon 6 YY. Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
EFIZ302 Türkçe Ortopedık Rehabılıtasyon Zorunlu 2 1 - - 3
EFIZ304 Türkçe Nörolojık Rehabılıtasyon Zorunlu 2 1 - - 3
EFIZ306 Türkçe Nörofızyolojık Yaklaşımlar II Zorunlu 2 2 - - 3
GE04 Türkçe GE Seçmelı Ders Grubu (6. YY) Seçmeli - - - - -
KEP302 Türkçe KEP I Zorunlu - - - - -
STJ2 Türkçe Zorunlu Yaz Stajı II Zorunlu - 40 - - -
Toplam 6 44 0 9
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EFIZ401 Türkçe Fızık Tedavı Rehabılıtasyon Klınık Uygulama I Zorunlu - 24 - - 12
EFIZ403 Türkçe Fızyoterapıde Klınık Problem Çözme Zorunlu 3 - - - 3
KEP401 Türkçe KEP II Zorunlu - - - - -
Toplam 3 24 0 15
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EFIZ402 Türkçe Fızık Tedavı Rehabılıtasyon Klınık Uygulama II Zorunlu - 24 - - 12
EFIZ404 Türkçe Araştırma Yöntemlerı Zorunlu 3 - - - 3
Toplam 3 24 0 15
GE01 - GE Seçmeli Ders Grubu (3. YY)
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
GET01001 Türkçe Tıyatroya Gırış Seçmeli 3 - - 5 3
GET01009 Türkçe Türk Mutfak Sanatı Seçmeli 3 - - 5 3
GET03010 Türkçe Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Seçmeli 3 - - 5 3
GET05002 Türkçe Davranışsal Ekonomı Seçmeli 3 - - 5 3
GET05014 Türkçe Toplumsal İlışkıler ve Çoğulculuk Seçmeli 3 - - 5 3
2020SEC-5-FIZ - SBF/SBYO Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 5 YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EFIZ307 Türkçe Manıpülatıf Tedavı ve Mobılızasyon Teknıklerı Seçmeli 2 2 - 6 3
GE03 - GE Seçmeli Ders Grubu (5. YY)
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
GET01001 Türkçe Tıyatroya Gırış Seçmeli 3 - - 5 3
GET01009 Türkçe Türk Mutfak Sanatı Seçmeli 3 - - 5 3
GET03010 Türkçe Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Seçmeli 3 - - 5 3
GET05002 Türkçe Davranışsal Ekonomı Seçmeli 3 - - 5 3
GET05014 Türkçe Toplumsal İlışkıler ve Çoğulculuk Seçmeli 3 - - 5 3
2020SEC-6-FIZ - SBF/SBYO Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 6 YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
EFIZ308 Türkçe İşıtme ve Konuşma Terapısı Seçmeli 3 - - 6 3
GE04 - GE Seçmeli Ders Grubu (6. YY)
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
GET01001 Türkçe Tıyatroya Gırış Seçmeli 3 - - 5 3
GET01009 Türkçe Türk Mutfak Sanatı Seçmeli 3 - - 5 3
GET03010 Türkçe Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Seçmeli 3 - - 5 3
GET05002 Türkçe Davranışsal Ekonomı Seçmeli 3 - - 5 3
GET05014 Türkçe Toplumsal İlışkıler ve Çoğulculuk Seçmeli 3 - - 5 3