GERİ DÖN

Önlisans Programları


Nişantaşı Meslek Yüksekokulu - Uçak Teknolojisi - - Uçak Teknolojisi (İÖ)Program Tanımları

Nişantaşı Üniversitesi , “ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu” olarak 2009 yılında kurulmuştur. Nişantaşı Meslek Yüksekokulunda 2013-2014 akademik yılında Uçak Teknolojisi programı eğitim hayatına başlamıştır.

Öğrenciler, eğitim-öğretim programındaki tüm şartları ve mezuniyet yeterlilikleri sağlandığında “ Uçak Teknolojisi” alanında Ön Lisans derecesi ile mezun olurlar.

Ön Lisans

Programa kayıt yaptırmak isteyen öğrencinin, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavından (YKS) TYT puan türüne sahip olması gerekmektedir. İlgili mevzuat çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. üniversiteye giriş hakkında daha detaylı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur. üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışından gelen öğrenciler programda verilen dersleri alabilirler.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nişantaşı Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Uçak Teknolojisi programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

Uçak Teknolojisi Programı, temel bilimlere yönelik derslerin yanı sıra uçak bakımı ve prosedürleri, elektrik sistemleri, uçak malzemeleri tamirat ve tadilatı hakkında uçak teknolojisi alanına özgü teorik ve pratik eğitim öğretim veren bir programdır. Programın ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgi birikimine, bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilere, aynı zamanda analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip teknikerler yetiştirmektir.

Bu programdan mezun olacak öğrenciler, havacılık sektöründe imalat yapan işletmeler, uçaklara bakım ve onarım yapan işletmelerde istihdam edilebilmektedirler.

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayanlar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ye girerek başarı durumları ve puanlarına göre YÖK’ün ilgili mevzuatına çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Dönem başında ilgili derse kayıt yaptıran öğrencilerin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmiş olmaları gerekmektedir. öğrenciler, her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olabilmesi için o dersi aldığı dönem not ortalamasının en az 1.80 olması gerekir. Daha detaylı bilgi için lütfen Ders Planı bölümündeki ilgili dersi inceleyiniz.

öğrencilerin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için programda yer alan derslerin (toplam 120 AKTS Karşılığı) tamamını başarıyla tamamlamış olması gerekir. Bununla birlikte her yarıyıl için yarıyıl ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 1.80 ve mezuniyet aşamasındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin staj veya bitirme projesini başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir.

Tam Zamanlı

Uçak Teknolojisi Program Başkanı ve AKTS Koordinatörü Öğr. Gör. F. Fırat ERTUĞRUL firat.ertugrul@nisantasi.edu.tr Maslak Mah., 1453 Söğütözü Sokak Ağaoğlu Maslak 1453 No:20, 34398 Sarıyer/İstanbul

Uçak Teknolojisi programı öğrencileri için oluşturulmuş Uçak Teknolojisi laboratuvarı imkanı sunulmaktadır.


Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

2019-2020 Müfredatı-UTE

Program Çıktıları

1 Uçaklarda kullanılan her türlü (mekanik, elektrik, elektronik, hidrolik vb.) komponent ve sistemlerin temel çalışma prensiplerini ve fonksiyonlarına ilişkin bilgiye sahiptir. Uçaklarda kullanılan parçaların malzemelerini tanır.
2 Uçakların mekanik ve elektrik sistem /parça çalışma prensiplerini tanır.
3 Atmosfer özelliklerini ve atmosferdeki değişimin uçaklar üzerindeki etkisini bilir. Uçaklarda kaldırma kuvvetinin oluşması ve uçuş teorisini bilir.
4 Pistonlu motorlu uçaklarda bulunan pervaneler hakkında bilgi sahibi olur.
5 Uçak bakım ve onarım yönünden insan faktörlerini ve hata önleme yöntemlerini bilir.
6 Gaz Türbinli ve pistonlu motorlu uçakların bakımı hakkında bilgi sahibi olur.
7 Uçaklarda arıza ve bakım konusunda topladığı verileri değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir. Uçaklarda kullanılan alet/takım ve birleştirme elemanlarını bilir.
8 Uçak-uçak, uçak-yer haberleşme yöntemlerini ve sistemlerini bilir. Uçak bakım, onarım ve test konusunda teknolojik aletleri (ölçü, kontrol aletleri ile test cihazlarını) kullanır.
9 Uçaklar ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm arar. Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alanı içindeki faaliyetleri yürütebilecek bilgi ve becerilere sahiptir. Özgün düşünebilme konusunda yetkinlik kazanır.
10 Uçaklarda kullanılan motor çeşitlerini ve çalışma prensiplerini bilir. Uçak, sistem ve alt sistemlerinin fonksiyonları ve çalışma prensipleri konularında bilgi sahibi olur.
11 Basit elektriksel devre kurulumu yapabilir. Uçak bakımında kullanılan alet ve takımları kullanılabilir. Uçakta kullanılan birleştirme elemanlarını bilir ve uygulamasını yapabilir.
12 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler.
13 Türk dillerinin tarihçesini ve yapısal özelliklerini bilirler ve Türkçeyi doğru kullanmanın bilincine ulaşırlar.
14 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme yeteneğine sahip olurlar.
15 Genel bilgisayar kullanma bilgilerine sahip olur.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
OFIZ163 Türkçe Fızık Zorunlu 2 - - - 2
OMAT163 Türkçe Matematık Zorunlu 2 - - - 2
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OUTE153 Türkçe Temel Uçak Bılgısı Zorunlu 2 - - 5 2
OUTE173 Türkçe Temel Elektrık Elektronık Zorunlu 2 - - - 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 14 2 0 10 15
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
OSHU172 Türkçe Havacılık Esasları ve Termınolojısı Zorunlu 2 - - - 2
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OUTE162 Türkçe Temel Aerodınamık Zorunlu 3 - - - 3
OUTE166 Türkçe Havacılıkta İnsan Faktörlerı Zorunlu 1 2 - - 2
OUTE168 Türkçe Havaaracı Malzeme ve Donanımları Zorunlu 2 - - - 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - - 3
Toplam 14 4 0 5 16
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OSTJ251 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı I Zorunlu - - - 4 -
OUTE257 Türkçe Gaz Türbınlı Motorlar Zorunlu 2 - - 3 2
OUTE271 Türkçe Haberleşme, Seyrüsefer ve Elektrık Sıstemlerı Zorunlu 2 - - - 2
OUTE273 Türkçe Uçak Yapıları ve Sıstemlerı Zorunlu 2 - - - 2
OUTE281 Türkçe Uçak Pervanelerı Zorunlu 2 - - - 2
OUTE283 Türkçe Bakım Prosedürlerı l Zorunlu 2 2 - - 3
OYDL251 Türkçe Havacılık İngılızcesı Zorunlu 1 2 - 3 2
Toplam 11 4 0 10 13
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OSTJ252 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı II Zorunlu - - - - -
OUTE254 Türkçe Uçak Bakım Dökümanları ve Uygulamaları Zorunlu 1 2 - - 2
OUTE256 Türkçe Malzeme Hasar Tespıt Yönetımı Zorunlu 2 2 - 3 3
OUTE268 Türkçe Bakım Prosedürlerı ll Zorunlu 2 2 - - 3
OUTE272 Türkçe Uçak Bordro Göstergelerı ve Avıonık Sıstemler Zorunlu 2 2 - - 3
OUTE280 Türkçe Havacılık Mevzuatı Zorunlu 2 - - - 2
OUTE282 Türkçe Yakıt Tankı Güvenlığı Zorunlu 2 - - - 2
Toplam 11 8 0 3 15

2020- 2021 Müfredatı UTE

Program Çıktıları

1 Uçaklarda kullanılan her türlü (mekanik, elektrik, elektronik, hidrolik vb.) komponent ve sistemlerin temel çalışma prensiplerini ve fonksiyonlarına ilişkin bilgiye sahiptir. Uçaklarda kullanılan parçaların malzemelerini tanır.
2 Uçakların mekanik ve elektrik sistem /parça çalışma prensiplerini tanır.
3 Atmosfer özelliklerini ve atmosferdeki değişimin uçaklar üzerindeki etkisini bilir. Uçaklarda kaldırma kuvvetinin oluşması ve uçuş teorisini bilir.
4 Pistonlu motorlu uçaklarda bulunan pervaneler hakkında bilgi sahibi olur.
5 Uçak bakım ve onarım yönünden insan faktörlerini ve hata önleme yöntemlerini bilir.
6 Gaz Türbinli ve pistonlu motorlu uçakların bakımı hakkında bilgi sahibi olur.
7 Uçaklarda arıza ve bakım konusunda topladığı verileri değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir. Uçaklarda kullanılan alet/takım ve birleştirme elemanlarını bilir.
8 Uçak-uçak, uçak-yer haberleşme yöntemlerini ve sistemlerini bilir. Uçak bakım, onarım ve test konusunda teknolojik aletleri (ölçü, kontrol aletleri ile test cihazlarını) kullanır.
9 Uçaklar ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm arar. Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alanı içindeki faaliyetleri yürütebilecek bilgi ve becerilere sahiptir. Özgün düşünebilme konusunda yetkinlik kazanır.
10 Uçaklarda kullanılan motor çeşitlerini ve çalışma prensiplerini bilir. Uçak, sistem ve alt sistemlerinin fonksiyonları ve çalışma prensipleri konularında bilgi sahibi olur.
11 Basit elektriksel devre kurulumu yapabilir. Uçak bakımında kullanılan alet ve takımları kullanılabilir. Uçakta kullanılan birleştirme elemanlarını bilir ve uygulamasını yapabilir.
12 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler.
13 Türk dillerinin tarihçesini ve yapısal özelliklerini bilirler ve Türkçeyi doğru kullanmanın bilincine ulaşırlar.
14 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme yeteneğine sahip olurlar.
15 Genel bilgisayar kullanma bilgilerine sahip olur.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
OFIZ163 Türkçe Fızık Zorunlu 2 - - - 2
OMAT163 Türkçe Matematık Zorunlu 2 - - - 2
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OUTE153 Türkçe Temel Uçak Bılgısı Zorunlu 2 - - 5 2
OUTE173 Türkçe Temel Elektrık Elektronık Zorunlu 2 - - - 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 14 2 0 16 15
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
OSHU172 Türkçe Havacılık Esasları ve Termınolojısı Zorunlu 2 - - - 2
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OUTE162 Türkçe Temel Aerodınamık Zorunlu 3 - - - 3
OUTE166 Türkçe Havacılıkta İnsan Faktörlerı Zorunlu 1 2 - - 2
OUTE168 Türkçe Havaaracı Malzeme ve Donanımları Zorunlu 2 - - - 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 14 4 0 11 16
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OSTJ251 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı I Zorunlu - - - 4 -
OUTE257 Türkçe Gaz Türbınlı Motorlar Zorunlu 2 - - 5 2
OUTE281 Türkçe Uçak Pervanelerı Zorunlu 2 - - - 2
OUTE283 Türkçe Bakım Prosedürlerı l Zorunlu 2 2 - - 3
OYDL251 Türkçe Havacılık İngılızcesı Zorunlu 1 2 - 3 2
SECUTE3 Türkçe UTE 3. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 7 4 0 12 9
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OSTJ252 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı II Zorunlu - - - - -
OUTE254 Türkçe Uçak Bakım Dökümanları ve Uygulamaları Zorunlu 1 2 - - 2
OUTE256 Türkçe Malzeme Hasar Tespıt Yönetımı Zorunlu 2 2 - 3 3
OUTE268 Türkçe Bakım Prosedürlerı ll Zorunlu 2 2 - - 3
OUTE272 Türkçe Uçak Bordro Göstergelerı ve Avıonık Sıstemler Zorunlu 2 2 - - 3
SECUTE4 Türkçe UTE 4. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 7 8 0 3 11
SECUTE3 - UTE 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OUTE271 Türkçe Haberleşme, Seyrüsefer ve Elektrık Sıstemlerı Seçmeli 2 - - 4 2
OUTE273 Türkçe Uçak Yapıları ve Sıstemlerı Seçmeli 2 - - 4 2
OUTE279 Türkçe Havaaracı Bakım ve Onarımı Seçmeli 2 - - 4 2
OYDL259 Türkçe Almanca I Seçmeli 2 - - 4 2
SECUTE4 - UTE 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OUTE280 Türkçe Havacılık Mevzuatı Seçmeli 2 - - 4 2
OUTE282 Türkçe Yakıt Tankı Güvenlığı Seçmeli 2 - - 4 2
OUTE284 Türkçe Pıstonlu Motorlar ve Uygulamaları Seçmeli 2 - - 4 2
OYDL260 Türkçe Almanca II Seçmeli 2 - - 4 2