GERİ DÖN

Önlisans Programları


Nişantaşı Meslek Yüksekokulu - Makine - - Makine (İÖ)Program Tanımları

Nişantaşı Üniversitesi , “ Nişantaşı Meslek Yüksekokulu” olarak 2009 yılında kurulmuştur. Makine programı, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (MYO) Makine Programı adı altında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Makine öğretiminin verildiği program süresi 4 yarıyıldan oluşmak üzere 2 yıldır.

Öğrenciler, eğitim-öğretim programındaki tüm şartları ve mezuniyet yeterlilikleri sağlandığında “Makine” alanında Ön Lisans derecesi ile mezun olurlar.

Ön Lisans

Programa kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, ilgili mevzuat çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır.TYT puan türünden öğrenci alınmaktadır. Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha detaylı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışından gelen öğrenciler programda verilen dersleri alabilirler.

Nişantaşı Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda alınan dersin içeriğinin, Nişantaşı Üniversitesinde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili Meslek Yüksekokulu müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Makine programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

Makine Programı, temel bilimlere yönelik derslerin yanı sıra tasarım, üretim, malzeme ve ölçme gibi makine alanına özgü teorik ve pratik eğitim öğretim veren bir programdır. Programın ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgi birikimine, bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilere, aynı zamanda analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip teknikerler yetiştirmektir.

Makine programı mezunları fabrikaların ve işletmelerin tasarım, imalat, CNC ve takım tezgâhları, makine ve metal sanayi, otomotiv sektörü, kaynakçılık, robotik sistemler, iş makineleri ve beyaz eşya gibi geniş bir yelpazede iş bulabilme olanağına sahiptirler.

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayanlar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ye girerek başarı durumları ve puanlarına göre YÖK’ün ilgili mevzuatına çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Dönem başında ilgili derse kayıt yaptıran öğrencilerin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmiş olmaları gerekmektedir. Öğrenciler, her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olabilmesi için o dersi aldığı dönem not ortalamasının en az 1.80 olması gerekir. Daha detaylı bilgi için lütfen Ders Planı bölümündeki ilgili dersi inceleyiniz.

Öğrencilerin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için programda yer alan derslerin (toplam 120 AKTS Karşılığı) tamamını başarıyla tamamlamış olması gerekir. Bununla birlikte her yarıyıl için yarıyıl ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 1.80 ve mezuniyet aşamasındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin staj veya bitirme projesini başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir.

Tam Zamanlı

Makine Program Başkanı ve AKTS Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa TEMÜR mustafa.temur@nisantasi.edu.tr Maslak Mah., 1453 Söğütözü Sokak Ağaoğlu Maslak 1453 No:20, 34398 Sarıyer/İstanbul

Makine programı öğrencileri için oluşturulmuş Makine laboratuvarı, İmalat laboratuvarı ve Özel CAD/CAM Bilgisayar laboratuvarı imkanları sunulmaktadır.


Program Çıktıları

1 Endüstriyel malzemelerin genel özellik ve kullanım alanlarını bilir, seçimini yapabilir.
2 Makine elemanlarının tasarımını yapabilir.
3 Talaşlı ve talaşsız imalat tezgâhlarını ve kaynak makinalarını kullanarak üretim yapabilir.
4 Makine teknolojisi için ölçü ve kontrol aletleri ile gereksinim duyduğu ölçme, imalat kontrol, kalite kontrol, istatistik, kalite yönetim sistemleri, planlama, uygulama, denetim ve iyileştirme işlemlerini yapabilir.
5 Kaynaklı olarak üretilmiş parçalarda gerekli tahribatsız deney yöntemlerini kullanarak hataları saptayarak bu hataların giderilmesi yönünde gerekli düzeltmeleri yapabilir.
6 Makinelerde oluşacak hataları istatistikî olarak önceden saptayarak bu hataların oluşmasını önleyecek koruyucu bakımı yapabilir, arıza durumunda gerekli müdahaleleri yapabilir.
7 İş parçalarının CAD istasyonunda çizimlerini, CNC tezgâhlarında ise uygulamalarını yapabilir. CAD/CAM ve AUTOCAD paket programlarını çalıştırır ve kullanır.
8 Mühendislik bilimleri ve teknolojinin bilimsel ilkeleri doğrultusunda hesaplamalar yaparak pratiğe aktarabilir
9 Otomatik kontrol sistemlerinin vazgeçilmez elemanları olan pnömatik ve hidrolik sistemlerdeki elemanları tamir ve çalışmalarını düzenler.
10 Tüm program boyunca Makina Resim Konstrüksiyon teknikeri olarak yetişen öğrenci, çalışma alanında endüstriyel görev tanımı olarak hata bulma, problem çözme, karar verme, işlev ve faaliyetlerin planlanması olduğunu bilir ve bu kişilere bu özellikleri kazanmaları hedeflenerek sağlanır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ İngilizce İngılızce Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
TMR Türkçe Türkçe Hazırlık İsteğe Bağlı - - - - -
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA153 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 3 2
OFIZ163 Türkçe Fızık Zorunlu 2 - - 6 2
OMAK157 Türkçe Temel İmalat İşlemlerı I Zorunlu 2 2 - 4 3
OMAK161 Türkçe Dınamık Zorunlu 1 2 - 5 2
OMAT163 Türkçe Matematık Zorunlu 2 - - 4 2
OTRD153 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL181 İngilizce İngılızce I Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 13 6 0 30 16
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA154 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 3 2
OMAK158 Türkçe Temel İmalat İşlemlerı II Zorunlu 2 2 - 4 3
OMAK160 Türkçe Kalıte Yönetım Sıstemlerı Zorunlu 2 - - 5 2
OMAK162 Türkçe Malzeme Teknolojısı Zorunlu 2 - - 5 2
OOTO154 Türkçe Meslek Resmı Zorunlu 2 2 - 5 3
OTRD154 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2 2
OYDL182 İngilizce İngılızce II Zorunlu 2 2 - 6 3
Toplam 14 6 0 30 17
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OITE271 Türkçe Mukavemet Zorunlu 3 - - 5 3
OMAK251 Türkçe Bılgısayar Desteklı Tasarım Zorunlu 2 2 - 4 3
OMAK275 Türkçe Isı Transferı Zorunlu 2 2 - 5 3
OOTO273 Türkçe Termodınamık Zorunlu 2 2 - - 3
OSTJ251 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı I Zorunlu - - - 4 -
SECMAK3 Türkçe MAK 3. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 9 6 0 18 12
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OMAK270 Türkçe Mezunıyet Projesı Zorunlu 2 2 - - 3
OMAK276 Türkçe Akışkanlar Mekanığı Zorunlu 1 2 - - 2
OMAK278 Türkçe Mekanızma Teknığı Zorunlu 2 2 - - 3
OSTJ252 Türkçe Staj / Bıtırme Projesı II Zorunlu - - - - -
SECMAK4 Türkçe MAK 4. YY Bölüm Seçmelı Dersler Seçmeli - - - - -
Toplam 5 6 0 8
SECMAK3 - MAK 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OMAK269 Türkçe CNC Teknolojısı Seçmeli 1 2 - 4 2
OMAK271 Türkçe Kaynak Teknolojısı Seçmeli 1 2 - 4 2
OMAK273 Türkçe Teknık İngılızce Seçmeli 1 2 - 4 2
OYDL259 Türkçe Almanca I Seçmeli 2 - - 4 2
SECMAK4 - MAK 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OMAK266 Türkçe Makıne Elemanları Seçmeli 1 2 - 4 2
OMAK272 Türkçe Hıdrolık ve Pnömatık Seçmeli 1 2 - 4 2
OMAK274 Türkçe Bılgısayar Desteklı Üretım Seçmeli 1 2 - 4 2
OYDL260 Türkçe Almanca II Seçmeli 2 - - 4 2