GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
BVA515 Örnek Olay Çalışmaları Seçmeli Ders Grubu 1 1 6.00 3.00

Yüksek Lisans


Türkçe


İstatistiksel deney tasarımının temel prensiplerini ve metotlarını öğretmek. Çeşitli faktörlerin tesirlerinin önemlerini belirsizlik altında istatistiksel prensiplerle belirlemek.


Dr. Öğr.Üyesi Sevilay UÇAR YÜZBAŞ


1 Olay çalışmaları yöntemini anlama ve uygulama becerisi geliştirme.
2 Gerçek dünya senaryolarını analiz etme ve çözüm önerileri sunma yeteneği geliştirme.
3 Stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirme.
4 Ekip çalışması ve iletişim becerilerini geliştirme.
5 İş dünyasıyla ilgili etik sorunları tanıma ve çözme yeteneği geliştirme.

Birinci Öğretim


Yok


yok


İki-örnek testleri, tek yönlü varyans analizi, rassallaştırılmış blok tasarımları, çok etkenli tasarımlar, iki yönlü anova, 2k çok etkenli tasarımlar, rassal tesirler, k arışık tesirler, eşzamanlı güven aralıkları, EMS, güç hesapları, istatistiksel paket uygulamaları


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Deney Tasarımına Giriş. Temel İstatistik Kavramlarının Tekrarı.
2 Bir Çok Ortalamayı Karşılaştırmak. Varyans Analizi (Anova).
3 Tek Faktörlü Deneyler. Tek Yönlü Varyans Analizi. Testler.
4 Tek Yönlü Varyans Analizi. Eşzamanlı Güven Aralıkları. Parametre Tahminleri.
5 Beklenen Ortalama Kare (EMS). Güç Hesapları.
6 İki Ortalama Özel Durumu.
7 Rassallaştırılmış Blok Tasarımları. Testler.
8 ARASINAV
9 Çok Etkenli Tasarımlar.
10 İki Faktörlü Deneyler. İki Yönlü Anova. Testler. Eşzamanlı Güven Aralıkları.
11 İki Faktörlü Deneyler. Etkileşim.
12 SPSS Uygulamaları
13 SPSS Uygulamaları
14 SPSS Uygulamaları

Design and Analysis of Experiments, 7th Ed. D. C. Montgomery, John Wiley & Sons, 2009.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Proje Sunma 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Proje Sunma 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Örnek Vaka İncelemesi 5 10 50
Bireysel Çalışma 12 4 48
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 5 50
Toplam İş Yükü (saat) 152

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek