GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
BVA515 Örnek Olay Çalışmaları Seçmeli Ders Grubu 1 1 6.00 3.00

Yüksek Lisansİstatistiksel deney tasarımının temel prensiplerini ve metotlarını öğretmek. Çeşitli faktörlerin tesirlerinin önemlerini belirsizlik altında istatistiksel prensiplerle belirlemek.


Öğr.Gör.Reşat Buğra Erkartal


1 1 Veri toplayabilir, analiz edebilir, neticeleri yorumlayabilir ve sunabilir. 2 Mühendislik Deneyleri tasarlayabilir. 3 Deney sonuçlarını varyans analizi (anova) ile analiz edip yorumlayabilir 4 Deney sonuçlarını eşzamanlı güven aralıkları ile yorumlayabilir. 5 Testlerde güç hesapları yapabilir. Belli bir güç için gerekli örnek büyüklüğünü bulabilir. 6 Rassal tesirler ve karışık etkileri dikkate alabilir. 7 statistik paketi SPSS kullanabilir. 8 Etik değerleri gözetir.

Birinci Öğretim


Yok


yok


İki-örnek testleri, tek yönlü varyans analizi, rassallaştırılmış blok tasarımları, çok etkenli tasarımlar, iki yönlü anova, 2k çok etkenli tasarımlar, rassal tesirler, k arışık tesirler, eşzamanlı güven aralıkları, EMS, güç hesapları, istatistiksel paket uygulamaları


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Deney Tasarımına Giriş. Temel İstatistik Kavramlarının Tekrarı. Ders Kitabı ve Notları Ders Kitabı ve Notları
2 Bir Çok Ortalamayı Karşılaştırmak. Varyans Analizi (Anova). Ders Notları ve Kitabı Ders Notları ve Kitabı
3 Tek Faktörlü Deneyler. Tek Yönlü Varyans Analizi. Testler. Ders Notları ve Kitap Ders Notları ve Kitap
4 Tek Yönlü Varyans Analizi. Eşzamanlı Güven Aralıkları. Parametre Tahminleri. Ders Notları ve Kitap Ders Notları ve Kitap
5 Beklenen Ortalama Kare (EMS). Güç Hesapları. Ders Notları ve Kitap Ders Notları ve Kitap
6 İki Ortalama Özel Durumu. Ders Notları ve Kitap Ders Notları ve Kitap
7 ARASINAV
8 Rassallaştırılmış Blok Tasarımları. Testler. Ders Notları ve Kitap Ders Notları ve Kitap
9 Çok Etkenli Tasarımlar. Ders Notları ve Kitap Ders Notları ve Kitap
10 İki Faktörlü Deneyler. İki Yönlü Anova. Testler. Eşzamanlı Güven Aralıkları. Ders Notları ve Kitap Ders Notları ve Kitap
11 İki Faktörlü Deneyler. Etkileşim. Ders Notları ve Kitap Ders Notları ve Kitap
12 SPSS Uygulamaları Ders Notları ve Kitap Ders Notları ve Kitap
13 SPSS Uygulamaları Ders Notları ve Kitap Ders Notları ve Kitap
14 SPSS Uygulamaları Ders Notları ve Kitap Ders Notları ve Kitap

Design and Analysis of Experiments, 7th Ed. D. C. Montgomery, John Wiley & Sons, 2009.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Proje Sunma 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Proje Sunma 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Örnek Vaka İncelemesi 5 10 50
Bireysel Çalışma 12 4 48
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 5 50
Toplam İş Yükü (saat) 152

ÖÇ 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek