GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
BVD508 Çocuk ve Ergenlik Döneminde Beslenme Seçmeli Ders Grubu 1 1 6.00 3.00

Yüksek Lisans


Türkçe


Öğrencilere bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde büyüme-gelişmenin değerlendirilmesi, anne sütünün önemi, beslenmeyi etkileyen faktörler, karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri konularında bilgi ve beceri kazandırmaktır.


Dr. Öğr. Üyesi. Wida Simzari


1 Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde büyüme ve gelişmeyi değerlendirebilecektir.
2 Bebek, çocuk ve ergenin antropometrik ölçülerini alır ve değerlendirir.
3 Antropometrik ölçümleri persentil eğrileri, Beden Kitle İndeksi, Relatif Ağırlık, Gomez, Z skoru gibi formüllerle analiz eder ya da hesaplar.
4 Bebek, çocuk ve ergenin ağırlık ve boy gelişimini değerlendirir, sınıflar.
5 Prematüre ve normal bebeklik dönemindeki beslenmeye ilişkin teorik ve pratik uygulamaları özetleyebilecektir.
6 Anne sütü ile beslenmenin önemini, uygulamada karşılaşılan sorunları, çözüm önerilerini planlar.
7 Anne sütünün yokluğunda ya da yetersizliğinde gerekli formülayı seçer, beslenme planını yapar.
8 Tamamlayıcı besinleri, hazırlanmasını, uygulama özelliklerini karar verir.
9 Okul öncesi, okul ve ergenlik dönemlerindeki çocukların beslenme programlarını düzenleyebilecektir.
10 Çocukların günlük enerji ve besin ögeleri gereksinimlerini ayırt eder.
11 Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde beslenmeyi etkileyen faktörleri tanımlayabilecektir.
12 Sosyo-kültürel ve ekonomik faktörleri eleştirir.
13 Gelenekler, inançların ve ailenin tutumunu değerlendirir.
14 Medyanın etkisini sorgular
15 Güvenli besin ve beslenme uygulamalarına ilişkin yorum yapabilecektir.
16 Hazır ve fast-food türü besinlerin çocuk sağlığı üzerine olumsuz etkilerini ayırt eder.
17 Doğal, organik, evde hazırlanmış besinlerin çocuk sağlığı üzerine olumlu etkilerini çözümler.
18 Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerindeki yanlış beslenme uygulamalarını değerlendirir. Doğru uygulamalar konusunda çocukları ve aileleri bilgilendirir.

Birinci Öğretim


Yok.


Yok


Bu ders; Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi,Bebeklik döneminde beslenme anne sütü ile beslenme, Bebeklik döneminde formüla ile beslenme,Prematüre bebeğin beslenmesi,Tamamlayıcı beslenme uygulamaları, Okul öncesi dönemde beslenme, sorunlar, çözüm önerileri,Okul döneminde beslenme, sorunlar, çözüm önerileri,Ergenlik döneminde beslenme,Ergenlik döneminde kemik sağlığı, hamilelik, yeme bozuklukları vb durumlarda beslenme önerileri,Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde beslenmeyi etkileyen faktörler ,Çocuklarda güvenli besin ve beslenme uygulamaları: hızlı hazır besinler, organik besinler, geleneksel uygulamalar,Genel değerlendirme ve tartışma; konularını içermektedir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Genel değerlendirme ve tartışma
2 Çocuklarda güvenli besin ve beslenme uygulamaları: hızlı hazır besinler.
3 Tamamlayıcı beslenme uygulamaları
4 Bebeklik döneminde formüla ile beslenme
5 Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi
6 Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde beslenmeyi etkileyen faktörler
7 Sosyo-kültürel ve ekonomik faktörleri eleştirir. Medyanın etkisini sorgular
8 Okul Çağındaki Çocuklarda Beslenme ve Sağlıklı Yemek Planlaması
9 Ergenlik Döneminde Beslenme ve Beden Gelişimi
10 Ergenlik Dönemindeki Beslenme Sorunları ve Yönetimi
11 Obezite ve Aşırı Kilolu Çocuklarda Beslenme
12 Beslenme Bozuklukları ve Tedavi Yaklaşımları
13 Çocuk ve Ergenlik Döneminde Beslenme Eğitimi ve Destekleyici Stratejiler
14 Beslenme Değerlendirmesi ve Takip

1. Şanlır N. Vakalarla öğreniyorum: Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi -3. Matsa Bsınevi. Ankara. 2022 2. Thomas B. Manual of dietetic practic, 3rd Edition, 2001 katz DL. Friedman RSC. Nutrition in Clinical : A Comprehensive, Ev,denc. Based Manual for the Practitioner, lippincott Williams & Wilkins, 2nd Edition. (2008). 3. Lawrence RA, Lawrence MR.Breastfeeding. A guıde fort he medical profession. 7th edition. Mosby Elsevier. 2011. 4. American Academy of Pediatrics. Pediatric Nutrition Handbook. Sixth Edition. 2009. 5. Gökçay G. Garipağaoğlu M. Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Beslenme Saga Yayınları 2002. 4. American Academy of Pediatrics. Nutrition. Bright Futures. Third Edition. 2011. 6. Pediatri I-II Eds:Neyzi O. Ertuğrul T. 3.baskı-2010. 7. Uluslararası beslenme ve diyetetik dergileri (Pediatrics, JADA, Am J Clin. Nutr, vb.)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Tartışma 4 4 16
Soru-Yanıt 7 7 49
Gösterme 1 1 1
Beyin Fırtınası 7 7 49
Proje Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 2 2 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 3 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16
Toplam İş Yükü (saat) 150

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
ÖÇ 11
ÖÇ 12
ÖÇ 13
ÖÇ 14
ÖÇ 15
ÖÇ 16
ÖÇ 17
ÖÇ 18
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek