GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
BTT525 Python İle Veri Yapıları Ve Algoritma Seçmeli Ders Grubu 1 1 0 3.00

Yüksek LisansDersin amacı öğrencilerin temel veri yapılarının tasarımı, analizi ve geliştirilmesi konusunda bilgi ve beceri sahip olmasını sağlamaktır.


Öğr.Gör.Reşat Buğra Erkartal


1 1) Sıralı algoritma analizi konusunda yeterli bilgi birikimi; sıralı algoritmaları analiz etme becerisi. 2) Listeler, yığıtlar,kuyruklar, ağaçlar, çizgeler ve yığınları analiz, tasarım ve gerçekleme becerisi; temel veri yapılarını problem çözme için kullanma becerisi. 3) Değişik uygulama alanlarında veri yapılarının kullanılma ve karşılaştırabilme becerisi. 4) Uygulama tasarlama ve geliştirme için gerekli araçları kullanma becerisi.

Birinci Öğretim


yok


Yok


Veri yapılarının sınıflandırılması, algoritmaya giriş ve karmaşıklık analizi, listeler, yığıtlar,kuyruklar, ağaçlar, çizgeler ve yığınlar gibi temel veri yapıları ve türevleri, önemli sıralama algoritmalarının analizi, dinamik bellek ayırımı kullanarak program yazma konusuna vurgu, laboratuvarlarda pratik egzersizler ve dönem projesi.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 ALGORİTMA KARMAŞIKLIĞI Ders Notları ve Kitap Ders Notları ve Kitap
2 ÖZYİNELEME, SOYUT VERİ YAPILARI Ders Notları ve Kitap Ders Notları ve Kitap
3 YIĞITLAR Ders Kitabı, Ders Notları Ders Kitabı, Ders Notları
4 BAĞLI LİSTELER Ders Notları ve Kitap Ders Notları ve Kitap
5 Bağlı Listeler II Ders Notları ve Kitap Ders Notları ve Kitap
6 GRAPHS I Ders Notları ve Kitap Ders Notları ve Kitap
7 Ağaçlar Ders Notları ve Kitap Ders Notları ve Kitap
8 ARASINAV
9 İkili Arama Ağaçları Ders Notları ve Kitap Ders Notları ve Kitap
10 Yığınlar Ders Notları ve Kitap Ders Notları ve Kitap
11 Sıralama Algoritmaları I Ders Notları ve Kitap Ders Notları ve Kitap
12 Sıralama Algoitmaları II Ders Notları ve Kitap Ders Notları ve Kitap
13 Tekrar Ders Notları ve Kitap Ders Notları ve Kitap
14 Sunumlar

Data Structures – A Pseudocode Approach with C, R. Gillberg, B. Forouzan, Thomson Course Technology Second Edition Ders NotlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Proje Sunma 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Proje Sunma 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

ÖÇ 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek