GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
BTT505 İş Zekası Seçmeli Ders Grubu 1 1 6.00 3.00

Yüksek LisansDersin amacı iş zekası sistemleri, karar destek sistemleri, karar teorisi, model yönetimi, veri ambarları, OLAP, veri madenciliği, bilgi edinme, bilgi gösterme, bilgiyi muhakeme etmek konularında yetkinlik kazanmaktır.
Birinci ÖğretimYokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İş Zekasına Giriş
2 İş Zekası Temelleri
3 İş Zekası Türleri
4 Verilerin Mimarisi
5 Veri Madenciliğine Giriş
6 Veri Madenciliği Teknikleri
7 Veri Ambarı
8 Ara Sınav
9 Bilgi Yönetimi
10 İş Zekası Döngüsü
11 İş Zekası Kullanıcı Modeli
12 İş Zekasında Yaşanan Sorunlar ve Zorluklar
13 İş Zekası Stratejisi ve Yol Haritası
14 İş Zekası Uygulamaları

Decision Support and Business Intelligence Systems, Efraim Turban, Jay E Aronson, Ting-Peng Liang, Ramesh Sharda, 8/E, 2007

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek