GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
BTT503 Bilgi Teknolojilerinde Proje Yönetimi Seçmeli Ders Grubu 1 1 6.00 3.00

Yüksek Lisans


Türkçe


Proje yönetimini ve proje yönetimi araç ve tekniklerini öğretmek projenin boyutlarından bahsetmektir. Proje kavramı, proje aşamaları, proje yönetiminin önemi, proje ekibi oluşturma, uygun proje organizasyon yapısının seçilmesi, projelerde başarıyı etkileyen faktörler, kaynak planlama; CPM/ PERT Metotları zaman, maliyet, kalite, risk ve insan kaynakları yönetimi konuları üzerinde durulmaktadır.


Doç. Dr. Murat BEKEN


1 Bu dersin sonunda öğrenci; Proje kavramını ve projenin boyutlarını ifade eder.
2 Proje Yönetimini ve projede yer alacak ekibi ifade eder.
3 Proje organizasyon yapısını anlar.
4 Proje Yönetimindeki organizasyonel yapılar arasındaki farkları açıklar.
5 Proje için uygun organizasyon yapısını kurur ve ilişkileri tanımlar.
6 Proje seçim sürecinde uygulanan kriterleri ve bu kriterlerden sayısal olmayan modelleri analiz eder.
7 Proje seçim sürecinde uygulanan kriterleri ve bu kriterlerden sayısal modelleri ve bu modellerde uygulanacak faktörleri belirler ve analiz eder.
8 Proje yaşam eğrisi ve her aşamadaki ürünün gelişimini uygulanacak stratejileri ortaya koyar.
9 Proje kritik yörüngesini ve bu yörüngedeki faaliyetleri tanımlar.
10 Proje faaliyetlerinin sürelerini ve esnek süreleri hesaplar analiz yapar.

Birinci ÖğretimYok


Proje kavramı, proje aşamaları, proje yönetiminin önemi, proje ekibinin oluşturulma, proje seçimi ve değerlendirme uygulanacak kriterler sayısal ve sayısal olmayan modeller, projelerde başarıyı etkileyen faktörler, proje organizasyon yapısı, CPM / PERT Metodolojisi zaman ve kaynakların tahsis edilmesi.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Proje kavramının ve tarihsel gelişiminin anlatılması
2 Projenin boyutları ve boyutları arasındaki ilişkiler
3 Proje organizasyon yapıları ve Farklı organizasyon modelleri
4 Proje seçim süreci ve kriterlerinin belirlenmesi
5 Sayısal olmayan modeller ve Sayısal modeller
6 Proje yaşam eğrisi ve uygulanan stratejiler
7 Proje dosyasının hazırlanması ve Proje denetimi ve kontrolü
8 Ara Sınav
9 Proje ekibinin oluşturulması
10 CPM yönetimi
11 Faaliyet ve öncelik faaliyetlerinin belirlenmesi
12 CPM ilkeleri
13 Örnek uygulamalar ve kritik yörüngenin hesaplanması
14 Esnek sürelerin analizi ve kaynak tahsisi
15 FinalYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Proje Sunma 1 30 30
Proje Tasarımı /Yönetimi 2 20 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 149

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek