GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
BTT507 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimine Giriş Seçmeli Ders Grubu 1 1 6.00 3.00

Yüksek Lisans


Türkçe


Dersin temel amacı, bilgi teknolojileri ile ilgili temel kavramların tanıtılması ve yaygın olarak kullanılan bilgi sistemlerinin genel olarak açıklanmasıdır.


Doç. Dr. Murat Beken


1 Bilişim proje genel tanımları
2 Bilişim Teknolojileri Projesindeki genel kavramların tanımlanması
3 Bilişim Teknolojileri Projelerini diğer Projelerden ayıran özelliklerin belirlenmesi
4 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROJE BAŞARISINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER İRDELENMESİ
5 Bilişim PROJE YÖNETİM SÜREÇ Grupların incelenmesi
6 Bilişim PROJE YÖNETİM BİLGİ alanların incelenmesi.
7 Bilişim Projelerinde Maliyet Analizi
8 Bilişim PROJE İLETİŞİM YÖNETİMİ, PROJE RİSK YÖNETİMİ

Birinci ÖğretimYok


Bilgi sistemleri ve teknolojilerinin temelleri. Bilgi tsistemlerinin temel kavramları ve modern yaklaşımlar. Organizasyonlarda bilgi sistemi departmanının yeri ve önemi. Bilgi sistemi tipleri. Yönetim bilgi sistemlerinin temelleri. Fonksiyonel alanlarda yönetim bilgi sistemleri. Klasik ve alternatif YBS kurma yaklaşımları. Yönetim bilgi sistemi uygulamaları. Vaka analizleri.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROJE YÖNETİMİ GENEL TANIMLAR
2 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROJESİ KAVRAMLARI
3 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROJELERİNİ DİĞER PROJELERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER
4 PROJE YÖNETİMİ VE BİLŞİM TEKNOLOJİLERİ PROJE YÖNETİMİ KAVRAMLARI
5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROJE BAŞARISINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
6 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROJELERİNDE PROJE SAHİBİ ORGANİZASYONUN
7 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROJELERİNİN TEMEL BAŞARISIZLIK NEDENLERİ
8 Ara Sınav
9 PROJE YÖNETİM SÜREÇ GRUPLARI
10 PROJE YÖNETİM BİLGİ ALANLARI
11 PROJE ZAMAN YÖNETİMİ, PROJE MALİYET YÖNETİMİ
12 PROJE İLETİŞİM YÖNETİMİ, PROJE RİSK YÖNETİMİ
13 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROJE ÖRNEKLERİ
14 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROJE ÖRNEKLERİ
15 Final

Brandon, Dan (2005), Project Management for Modern Inormation Systems, IRM Press, USA. Ergun, Turgay (2004), Kamu Yönetimi Kuram/Siyasa/Uygulama, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, Ankara. Ersoy, Saat Mesiha (2010), Proje Yönetimi Temel Kavramlar ve Araçlar, İmaj Yayınevi, Ankara. Gözübüyük, A. Şeref (1999), Yönetim Hukuku, Turhan Kitapevi, 13. Baskı, Ankara. Heldman, Kim (2002), Project Management Professional Study Guide, Sybex Inc. , Alameda. Horine, Gregory (2009), Absoluti Beginer’s Guide to Project Management, Que Publishing, Indiana.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Soru-Yanıt 6 5 30
Proje Hazırlama 8 4 32
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 5 40
Toplam İş Yükü (saat) 139

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek