GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
ETRD201 Türk Dili I Ders 2 3 2.00 2.00

Lisans


Türkçe


Türkçenin yapısı ve temel dilbilgisi özelliklerinin kavranması, okunan metinlerin gerektiği gibi anlaşılması, öğrencilerin sözvarlığının genişletilmesi.


Doç. Dr. Özlem Kale


1 Dilin tanımı, özellikleri, dil-kültür, dil-millet ve dil-düşünce ilişkisinin anlaşılması
2 Dünya dilleri, Türkçenin bunlar arasındaki yerinin irdelenmesi
3 Yazım kuralları, noktalama imlerinin öğrenilip doğru kullanımı
4 Kompozisyon yazımı
5 Resmi yazışmalar
6 Anlatım bozuklukları hakkında bilgiler edinme

Birinci Öğretim


Bu dersin ön koşulu bulunmamaktadır.


Yok


Türkçenin tarihi ve temel kuralları, örnek edebi ve bilimsel metinlerin okunması.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İletişim Düz anlatım yöntemi. Gösterim tekniği. Yok.
2 Dilin tanımı, özellikleri, dil-kültür, dil-millet ve dil-düşünce ilişkisi. Konuşma ve yazı dili. Düz anlatım yöntemi. Gösterim tekniği. Yok.
3 Dünya dilleri, Türkçenin bunlar arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi. Düz anlatım yöntemi. Gösterim tekniği. Yok.
4 Dünya dilleri, Türkçenin bunlar arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi. Düz anlatım yöntemi. Gösterim tekniği. Yok.
5 Yazım kuralları. Noktalama imleri. Noktalama imlerinin dil için önemi. Bu imlerin örnek cümleler üzerinde uygulanması. Düz anlatım yöntemi. Gösterme tekniği. Yok.
6 Yazım kuralları. Noktalama imleri. Noktalama imlerinin dil için önemi. Bu imlerin örnek cümleler üzerinde uygulanması. Düz anlatım yöntemi. Gösterme tekniği. Yok.
7 Güncel metinler eşliğinde yazım kuralları. Düz anlatım yöntemi. Gösterme tekniği. Yok.
8 Ara sınav Test. Yok.
9 Yazılı anlatım (Kompozisyon). Düz anlatım. Gösterme. Yok.
10 Yazılı anlatım çalışmaları, örnekler üzerinden incelemeler (Kompozisyon türleri). Düz anlatım. Gösterme. Yok.
11 Resmi yazışmalar. Dilekçe, tutanak, rapor vb. bu türler ile ilgili uygulama çalışmaları. Düz anlatım. Gösterme. Yok.
12 Anlatım bozuklukları. Dil yanlışları ile ilgili uygulamalar. Düz anlatım. Gösterme. Yok.
13 Güncel metinler eşliğinde inceleme: Anlatım bozuklukları. Düz anlatım. Gösterme. Yok.
14 İmlâ ve noktalama. a) Büyük harflerin kullanıldığı yerler. b) Sayıların yazımı. c) Kısaltmaların yazımı. d) Bazı kelime ve eklerin yazımı (de/da, ki, mi, ne … ne …, pekiştirmeler ve ikilemelerin yazımı). Resmî yazışmalara ilişkin imlâ ve noktalama hatırlatmaları. Düz anlatım. Gösterme. Yok.
15 Final sınavı Test. Yok.

• TDK, Güncel İmlâ Kılavuzu • TDK, Büyük Türkçe Sözlük • Özlem Kale Ders Notları (Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil; Gülden Sağol Yüksekkaya, Türk Dili Kitabı; Yusuf Çotuksöken, Türk Dili Dersleri; Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi; Kenan Akyüz, Türk Şiiri Antolojisi kitaplarından derlenerek hazırlanmıştır.)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Toplam İş Yükü (saat) 50

PÇ 1
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek