GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
ESAH214 Eleştiri Kültürü Ders 2 4 4.00 2.00

LisansEleştiri Kültürünü- Eleştirel Teorilerle güçlendirerek, dramatik bir eseri çok boyutlu bir bakış açısıyla değerlendirme
Birinci ÖğretimYok


Eleştiri Kültürü ve Eleştiri Teorilerini hem sanat akımlarıyla hem de düşünsel akımlarla güçlendirmek, sahnedeki anlamları yeniden tartışmak ve bu bilgilerle eleştiri yazısı yazmayı pekiştirme.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Eleştiri Nedir?- Eleştiri Kuramlarının tarihçesi.
2 İdeolojinin Kökeni ve Eleştirmenlik
3 Eleştirmenlik ve SS3R Metin Tahlili
4 Göstergebilimin Tarihçesi ve Dramatik Olanla İlişkisi
5 Yapısalcılık
6 Yapısalcılık ve Tiyatroda Yapısalcılık
7 Vize- Ara Sınav
8 Postyapısalcılık ve Postmodernizmin Dramatik Olanla İlişkisi
9 Marksist Eleştiri Yöntemleri ve Oyun Analizi
10 Feminist Eleştiri ve Oyun Analizi
11 Eko-Eleştiri ve Oyun Analizi
12 Çağdaş Tiyatro ve Oyun Analizi
13 Eleştiri Metni Yazma ve Biçimlendirme
14 FinalYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 70
Tartışma 1 15
Okuma 1 15
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Tartışma 1 47 47
Okuma 1 50 50
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek