GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
ESAH110 Doğaçlama II Ders 1 2 3.00 1.50

Lisans


Türkçe


Sahnede “varolma”. Oyuncunun kendini ve çevresindekini tanıması üzerine farkındalık sağlanır.Zaman ile mekan koşullarına göre fiziksel aksiyon yaratabilme becerisi edinimi. Fiziksel ve vokal aygıtlarını yaratıcı biçimde kullanabilme yetisinin kazanımı. Oyuncuda konsantrasyon, duygu-düşünce alışverişi ve uyarlama yetilerinin kazanımı.


Dr. Öğr. Üyesi K. Emre Özerden


1 Bedenini, mekani, uzami, karakteri tanima ve degerlendirme
2 Ekip olabilme ve uyumlanabilme
3 Anlatinin temel prensiplerini tanima

Birinci ÖğretimYokHafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Sahne Çalışması Sahne hiyerarşisinin ve görev dağılımını anlamak ve bu görev dağılımı içindeki her birimle iletişim kurabilmek için ortak görsel dil altyapısı kurabilir.
2 Tiyatro Sanatının Temelleri Temel sanat, sahne sanatları ve performans alanında sektöre dair yeterli bilgiye erişir.
3 Sahneyi kullanma Sahneyi kullanma, tanıma ve çözümleme anlamında yeterli teknik bilgiye sahiptir.
4 Beden-ses-takım çalışması Sahnenin temel araçları dışında kalan her şey (beden,ses,takım ruhu) üzerine çalışır.
5 Sahne sanatları alanında deneysel ve estetik yaklaşımları bilir ve uygular.
6 Oyunculuk Prensipleri Oyunculuk prensipleri hakkında kuramsal bilgilere sahiptir ve içlerinden en az bir tanesi hakkında uygulama yapma yeterliliğine sahiptir.
7 Ara Sınav
8 Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların sosyal yöntemlerine aşinadır. Rekabet edebilme egzersizleri Fiziksel aksiyon kapasitesini ölçme etüdleri
9 Sahneyi kullanma, tanıma ve çözümleme anlamında yeterli teknik bilgiye sahiptir. Sahneyi kullanma, tanıma ve çözümleme anlamında yeterli teknik bilgi verilir. Rekabet edebilme egzersizleri Fiziksel aksiyon kapasitesini ölçme etüdleri
10 Keith Johnstone doğaçlama uygulamaları-Eğlence- Gösteri ve Statü Keith Johnstone doğaçlama uygulamaları-Eğlence- Gösteri ve Statü
11 Komedi karakterleri ve Commedia Dell Arte Komedi karakterleri ve Commedia Dell Arte
12 Teşhir, beden, farkındalık çalışmaları Teşhir, beden, farkındalık çalışmaları
13 Mekan ve Uzam Kavramı Mekan ve Uzam Kavramının teorik alt yapısı
14 Final

viola spolin tiyatro için doğaçlamaYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Derse Katılım 1 20
Uygulama/Pratik 1 20
Takım/Grup Çalışması 1 10
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 1 15 15
Uygulama/Pratik 1 12 12
Takım/Grup Çalışması 1 30 30
Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 75

PÇ 1
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek