GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
ESAH307 Yaratıcı Drama I Seçmeli Ders Grubu 3 5 6.00 3.00

LisansBu dersin amacı; drama ile ilgili temel kavramları, tarihçesini, aşamalarını, yöntem ve teknikleri kavramak, toplumsal olaylar ve drama ilişkisini kurmak, dramanın bireysel ve sosyal gelişime katkısını fark etmek, alana özgü drama ders planı hazırlamak ve uygulamaktır. Aktör yada bir sanatçı olarak drama tekniklerini yaratıcı süreci oluşturmada kullanmak.


Emre ÖZERDEN


1 Drama çalışmalarında etkili iletişim kurmanın önemini kavrar. Dramada kullanılan yöntem ve teknikleri uygular.
2 Alanına özgü hazırladığı bir drama planını uygular.
3 Toplumsal olaylar ve drama ilişkisini kurar.
4 Oyuncu yada rejisör olarak yaratıcı sürecin pratiklerini tanır, geliştirir ve uygular.

Birinci Öğretim


Ön Koşulu yoktur.


Yok


Drama ve yaratıcı dramanın temel kavramları (drama, yaratıcılık, yaratıcı drama, oyun ve tiyatro pedagojisi, iletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama, eylem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kukla, pandomim vb.); yaratıcı dramanın aşamaları, boyutları ve öğeleri; rol oynama ve doğaçlama; yaratıcı dramanın tarihçesi; toplumsal olaylar ve yaratıcı drama ilişkisi; eğitimde dramanın uygulama basamakları; eğitimde dramada yararlanılabilecek kaynaklar; yaratıcı drama ders planının hazırlanması ve uygulanması; dramanın bireysel ve sosyal gelişime katkısı.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Yaratıcı Drama’ya ilişkin genel bilgi, tanışma çalışmaları, canlandırma, değerlendirme. Egzersizlerin işleyişini tartışma
2 Tanışma çalışmaları, fotoğrafla çalışma, donuk imgeler, değerlendirme. Egzersiz ve etüdler
3 Isınma çalışması-uyum çalışmaları, zaman mekan ilişkisi, flash back tekniği, değerlendirme
4 Isınma çalışması- uyum çalışmaları, cıbırış tekniği, ritüel çalışması, değerlendirme. Isınma çalışması- duyu çalışmaları, dedikodu halkası, süreç draması, değerlendirme. Etüdler ve değerlendirmeler
5 Isınma çalışması-duygu çalışmaları, sıcak sandalye çalışması, süreç draması, değerlendirme. Isınma çalışması-görsel algı çalışmaları, pandomim tekniği, heykel çalışması, değerlendirme. Etüdler ve değerlendirme
6 Yaratıcı Dramanın aşamaları, drama türleri (teorik bilgi), Isınma çalışması- denge çalışmaları, bölünmüş ekran çalışması, sanat eğitiminde maske çalışması, değerlendirme, öğrenci uygulamaları. Örnek vaka inceleme
7 VİZE
8 Yaratıcı Drama ve tiyatro ilişkisi, drama ilkeleri, (teorik bilgi), Isınma çalışması- imgelem çalışması, bilinç koridoru, istasyon tekniği, rol kartları, değerlendirme, öğrenci uygulamaları.
9 Yaratıcı Dramanın bileşenleri, drama teknikleri (teorik bilgi), Isınma çalışması- görsel algı çalışmaları, müze çalışması, değerlendirme, öğrenci uygulamaları.
10 Üretimde farklı malzemeleri değerlendirmek, yaratıcı tekniklerin geliştirilmesi Geri dönüşüm malzemesi toplamak
11 Yaratıcı Dramanın aşamaları, drama türleri (teorik bilgi), Isınma çalışması- denge çalışmaları, bölünmüş ekran çalışması, sanat eğitiminde maske çalışması, değerlendirme, öğrenci uygulamaları.
12 Dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kukla, pandomim Doğaçlama Grup Çalışması
13 Dışavurumcu sanat uygulamaları ve egzersizlerinden faydalanarak değerlendirme yapma yetisi kazanma Sanat terapisi teknikleri
14 Final

Mentor tarafından notlar paylaşılır ve dışavurumcu sanat uygulamalarından beslenilir.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Takım/Grup Çalışması 1 30
Performans 1 30
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 1 30 30
Takım/Grup Çalışması 1 38 38
Rol Oynama / Dramatize Etme 1 40 40
Performans 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek