GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
ESAH107 Tiyatro Tarihi I Ders 1 1 4.00 2.00

LisansTiyatro sanatının başlangıcından Rönesans’a dek gelişimini, tüm bileşenlerini ayrıntısıyla ele alarak oyunculuk öğrencilerine kavratmak


Öğretim Görevlisi Feyza Özgen Şeker


1 Tiyatro ve dramanın kökenlerini ortaya koyan teorileri listeler.
2 Tiyatro tarihini, gelişimini başlangıcından Rönesans’a kadar kronolojik bir izlekte sınıflandırır.
3 Dönem yazarları ve oyunlarını tanımlar.

Birinci ÖğretimMesleğin oluşumundan itibaren tarihsel süreç içindeki gelişiminin aktarılırken aynı zamanda temel terminolojisinin de öğrenilmesi.


Köken Teorilerinden Rönesans’a kadar toplumsal, düşünsel, siyasi ve sanatsal etkileriyle tiyatro tarihinin işlenmesi


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Tanışma, Drama ve Tarihe giriş: Drama nedir? Tanım ve bileşenler.
2 Kültür nedir? Sanat nedir? Tiyatro teorilerine giriş: Homo Ludens (Oynayan İnsan), Büyü Maske Dans Teorisi
3 Antik Yunan Tiyatrosunun Doğuşu
4 Aristotales ve Poetica
5 Tragedya
6 Öğrencilerin Antik Yunan tiyatrosu, ritüeller ve tiyatronun temeli hakkında bilgileri sınandı. Bu bilgilerin tam olarak kavranamadığı ve dönem sonuna yaklaşıldığı fark edilerek, dersin ekseni Türk Tiyatrosu’na kaydırıldı.
7 Öğrencilerle, Özel Tiyatrolar Girişimi’nin, Bahçelievler Belediyesi katkılarıyla düzenlediği Covid 19 sonrasında tiyatro ve sürdürülebilirlik paneline katılınıp, tiyatro alanında çeşitli konferanslar dinlendi.
8 Ara Sınav
9 Cumhuriyet Dönemi tiyatrosu anlatıldı, Darülbedayinin kuruluşu ve Muhsin Ertuğrul’a değinildi. Tiyatro türleri ayrıştırıldı.
10 1970/ 80 dönemi Türkiye Tiyatrosu anlatıldı.
11 Türkiyenin en geniş tiyatro arşivlerinden birine sahip olan Sermet Erkin ile 5 saatlik bir ders yapıldı. Erkin, 1950/80 dönemi İstanbul tiyatrolarını, operet kumpanyalarını, vodvil, tuluat, adaptasyon geleneğini anlattı. Tiyatro eleştirmeni Erdem Beliğ Zaman, geleneksel Türk Tiyatrosunu anlattı.
12 UNIMA Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği ile uygulamalı Hacivat/ Karagöz ve kukla sanatı dersi yapıldı. 5 saatlik derste, kukla oynatma, kukla yapımına yoğunlaşıldı, öğrenciler perde arkası ve önünü deneyimledi. Gölge oyunun tarihi ve gelişimi anlatıldı. Ayrıca bir profesyonel kukla gösterisi sahnelendi. Refik Ahmet Sevengil’den 200 sayfalık bir okuma ödevi verildi.
13 Öğrencilerin, Türkiye Tiyatrosu ile ilintili, 10 sayfalık bir ödev yapmaları istenildi. Her ödev için kaynakçalar, bilgi alınabilecek profesyoneller önerildi. Öğrenciler tiyatro ustalarıyla söyleşilere gittiler, tiyatro mekanlarını ziyaret ettiler. Ayrıca araştırma görevlisi Aslınur Sarıca ile online olarak 5 saatlik bir akademik yazım workshopu gerçekleştirdiler.

1. Dünya Tiyatrosu Tarihi I ve II. Cilt - Özdemir Nutku (Dost yay.) 2. Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi - Sevda Şener (Dost yay.) 3. Tiyatro Teorileri – Marvin Carlson (DeKi Yay.) 4. Poetika – Aristotales 5. Oscar Brockett- Tiyatro Tarihi I-II OYUNLAR 1. Kral Oidipus /SOPHOKLES 2. Elektra /SOPHOKLES 3. Antigone /SOPHOKLES 4. Zincire Vurulmuş Prometheus /AİSKHİLOS 5. Persler / AİSKHİLOS 6. Medea / EURİPİDES 7. Bakkhalar/ EURİPİDES 8. Elektra / EURİPİDES 9. Eşek Arıları /ARİSTOPHANES 10. Kuşlar/ ARİSTOPHANES 11. Lysistrata/ARİSTOPHANES 12. Adamcıl/MENANDROS 13. Çömlek /PLAUTUS 14. Palavracı Asker / PLAUTUS 15. Medea /SENECA 16. Phaedra/ SENECA 17. Andros Güzeli /TERENTİUS

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 1 1 1
Tartışma 1 40 40
Makale Kritik Etme 1 20 20
Ev Ödevi 1 37 37
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek