GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EENT301 Endüstri Ürünleri Tasarımı II Ders 3 5 7.00 3.00

LisansEndüstri yoluyla çok sayıda üretilecek olan ürünlerin, farklı etkenler altında değişim ve gelişimini değerlendirme yeteneğinin kazandırılması; araştırma-geliştirme, bilgi ve eğitim yoluyla özgün tasarımların gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanır. Bu bağlamda, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde tüm derslerin amacı bölümün endüstri ürünleri tasarımı proje dersinde proje geliştirmek için kullanılacak bilgileri edindirmektir.


Doç.Dr.Yavuz Irmak


1 Araştırma ve gözlem becerilerini geliştirme, tasarım problemini tanımlayabilme, problem odağında farklı çözümler önerebilme yetisi kazanmak,
2 Tasarlandığı günün koşullarında "uygulama ve bilim" arasındaki bilgi geliştirme ve araş¬tırma odaklı eğitim tecrübesi kazanmak,
3 Üzerinde çalı¬şılan endüstri tasarımı alanını ve konularını, endüstriyel üretim koşullarıyla bağlantısını kurabilme yetisi kazanma,
4 Ürün tasarımında yaratıcılığını arttırarak bu özelliğini tasarım pratiğine aktarabilme,

Birinci Öğretim


Endüstri Ürünleri Tasarımı I


Yok


Endüstri ürünleri tasarımı mesleğinin doğasında varolan endüstrinin her alanına proje geliştirmenin yöntemlerinin uygulamalı olarak aktarılması, projede tasarlanmak istenen tüketim,üretim, donatım vb. genel kategorilerdeki endüstriyel üretimin özelliklerine ilişkin tasarım problemlerinin belirlenmesi ve uygulamasını içerir. Tasarımda temel ilkelere ilişkin gerekli bilgilerin verilmesi, tanım kavram ve ölçütleri belirlenmesi ile, karmaşık olmayan yapıdaki tasarım ürünlerini kapsayan alanlarda öğrencilere fonksiyon ve estetik ile bağlantı kurarak ürün tasarımında problem çözme teknikleri aktarılır. Küçük ölçekte özgün ürün ve yeni ürün senaryoları oluşturulması ile ilgili tasarımların ortaya konması 3 boyutlu modeller, eskizler vb.. tasarım sürecine hizmet eden tüm anlatım teknikleriyle desteklenir. Bu dönemde sunum tekniği olarak el çizimi kullanılır. Tasarlama ve projelendirme konusunda insan-makine-ekipman-çevre faktörleriyle ilgili verimlilik kavram ve yöntemleri, insan faktörü, yalın programlı sorunların ele alınarak, araştırma, analiz ve kuramsal tartışmalarla projelendirilmesi sürecini içerir.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Ders tanıtımı, genel işleyiş, Proje Konularının Açıklanması
2 Proje Konusu Araştırması ve Konu Önerilerinin Değerlendirilmesi Proje Konusu Araştırması ve Konu Önerilerinin Değerlendirilmesi
3 Proje Konusunun Netleştirilmesi ve Tashih
4 Proje Tashih
5 Proje Tashih Ara Değerlendirme
6 Değerlendirme sonrası Tashih
7 Değerlendirme sonrası Tashih
8 Proje Geliştirme- Tashih
9 Proje Geliştirme- Tashih
10 Proje Geliştirme- Tashih
11 Proje Geliştirme- Tashih
12 Proje Teslim Ön Çizimleri Tashihi
13 Maket ve Proje Teslim Çizimleri Tashihi
14 Maket ve Proje Teslim

Tüm endüstriyel Tasarım kitapları ve dergileriYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 4 56
Proje Hazırlama 10 8 80
Proje Sunma 1 1 1
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 8 32
Rapor 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 170

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 4 3 4 3 3 4
ÖÇ 2 4 3 4 3 3 4
ÖÇ 3 4 3 4 3 3 4
ÖÇ 4 4 3 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek