GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EENT202 Endüstri Ürünleri Tasarımı I Ders 2 4 7.00 3.00

LisansBu ders, endüstriyel tasarım alanında ürün tasarım sürecine odaklanır ve öğrencilere teorik ve pratik bilgi sağlar. Dersin amacı, öğrencilere ürün tasarım sürecinin temellerini öğretmek, bu süreçte dikkate alınması gereken değişkenleri ve sınırlamaları aktarmaktır.


Doç.Dr.Yavuz Irmak,/ Prof.Dr.Suha Ural


1 mesleğinin tarihini öğrenir,
2 Araştırma ve gözlem becerilerini geliştirir,
3 Tasarım sürecini öğrenir
4 Mesleğinin malzeme ve üretim yöntemlerini öğrenir.

Birinci ÖğretimYok


Ürün Tasarım Süreci: Ürün tasarımının adımları, aşamaları ve sürecin genel akışı hakkında bilgi. Teorik Temeller: Estetik, kullanıcı merkezli tasarım, işlevsellik gibi temel tasarım prensipleri. Pazar Araştırması: Ürünün hedef kitlesi, pazar ihtiyaçları, rekabet analizi gibi konular. Fikir Geliştirme: Yaratıcı fikirlerin üretilmesi, seçilmesi ve geliştirilmesi. Tasarım Geliştirme: Seçilen fikirlerin detaylandırılması, prototip üretimi, malzeme seçimi gibi aşamalar. Ürün Prototipleme: Tasarımın fiziksel prototiplerinin üretilmesi ve test edilmesi. Üretim ve Ürün Lansmanı: Üretim süreci, maliyetler, kalite kontrolü ve ürünün pazara sunulması. Değerlendirme: Tasarımın başarısının ve eksikliklerinin değerlendirilmesi, geri bildirim alma ve iyileştirme.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Endüstri Ürünleri Tasarımı nedir? Kapsamı ve tanımı nedir?
2 Temel kavramlar, mesleki terminoloji
3 problem tanımı, araştırma soruları kavramları ve yaratıcı fikir üretme süreci
4 Ürün Tasarımı’nda ‘Araştırma’ kavramı; Araştırma yöntemleri ve kaynakları,
5 Eskiz ve geliştirme yöntemleri
6 Ürün anlatım teknikleri
7 Diğer disiplinlerle etkileşim
8 Ara sınav
9 Tasarım alternatifleri oluşturma ve geliştirme
10 Tasarım geliştirme süreci; tasarımın detaylarının oluşturulması, kullanılacak malzemeler
11 Prototip; kavram, çeşitlilik ve teknikler
12 Örnek uygulama
13 Örnek uygulama
14 Örnek uygulama değerlendirme ve dönem tekrarı

Tüm tasarım dergileri ve kitaplarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Proje Sunma 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Proje Sunma 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 4 56
Proje Hazırlama 10 8 80
Proje Sunma 1 1 1
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 8 32
Rapor 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 170

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 4 4 3 4 4 3
ÖÇ 2 4 4 3 4 4 3
ÖÇ 3 4 4 3 4 4 3
ÖÇ 4 4 4 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek