GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EENT105 Temel Tasarım Ders 1 1 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


Bu ders, sanat ve tasarım konularına giriş yaparak biçimlendirme kavramı (form-fonksiyon-estetik), bilim ve sanat ilişkisi, sanat eğitimi, yaratıcılıkla ilgili konuları irdeler. Öğrenciye alanında ilk temel tasarım eleman (görsel etki elemanları) ve ögelerini, kavramları anlaması, algılaması ve beceri kazanmasını sağlar.


Doç.Dr.Yavuz Irmak, Öğr. Gör. Sinem Ekinci


1 Ders Öğrenim Çıktıları Temel Sanat ile ilgili temel öğe ve ilkelerin öğrenilmesi
2 Mekân kavramı ve organizasyonu konusunda temel bilgilerin öğrenilmesi
3 Tasarım becerisinin gelişmesi Sanatta soyutlama becerisinin geliştirilmesi
4 Görsel algılama ve ifadenin geliştirilmesi

Birinci ÖğretimYok


Temel Tasar öğelerinin tanıtımı: Nokta, çizgi, yön, düzlem, hacim, biçim, sekil, mekan, ölçü, oran, aralık, doku, renk, hareket, ışık, gölge. Görsel algılamada belirliliği sağlayan ilkeler, Şekil-Zemin ilişkileri, Şekil-Zemin anlatımları. Temel Tasar ilkelerinin tanıtımı: Bakışım, egemenlik, ritim ve tekrar, uygunluk, zıtlık, koram, denge, birlik


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Temel Sanat ve Tasarım dersinin kısa tarihçesi ve Bauhaus okulu hakkında temel bilgilerin verilmesi, basit çizgi çalışması-düz çizgi ve diyagonel çizgilerden oluşan eskizler ve ton skalası atölye ortamında interaktif uygulama
2 Temel çizim elemanlarını tanımaya yönelik çalışmalar-nokta, çizgi, şekil, yüzey, leke, açık-koyu gibi temel tasarım elemanlarının tanıtılması. Kare, üçgen, dikdörtgen, daire gibi basit geometrik şekillerle yüzey düzenlemeleri Atölye ortamında interaktif uygulama
3 Temel geometrik formların çizgi, ton ve nokta kullanılarak hacimlendirilmesi, modle edilmesi Atölye ortamında interaktif uygulama
4 Kompozisyon türleri, statik ve dinamik kompozisyon, boş ve dolu alanların ilişkileri, ritm, yön, hareket, denge, biçim gibi temel tasarım ilkelerinin tanıtılması, kompozisyonla ilgili kavramları analiz etmeye yönelik çalışmalar
5 Işığın tarifi, leke ve lekenin anlatımı (kurşun kalem değerleriyle nötr-gri çubuğu). ışık-gölge / açık-koyu tanımlamaları. Temel geometrik formlar üzerinde lekesel tercihlerle, ışık kaynağı konumuna göre üç boyutlu anlatım etkileri. Atölye ortamında interaktif uygulama
6 Doku, dokunun tanımı, doku çeşitlemeleri. Strüktür ve tekstür kavramı farklılıkları. Çeşitli doku araştırmaları ve çalışmaları. Doku ile biçim, form ilişkilerinin anlatımı. Elimizdeki malzemelerle doku etkileri yaratmak, Atölye ortamında interaktif uygulama
7 Çizgi, leke, dokunun kompozisyon fikriyle, birlikte kullanımı. İki boyutlu ve üç boyutlu hacim etkilerinin perspektif fikri çerçevesinde oluşumu. Atölye ortamında interaktif uygulama
8 Temel tasarlamada kullanılan terimlerin genel bir değerlendirilmesi. Kurallı-kuralsız / statik-dinamik), görsel denge ve görsel ritm, boşluk-doluluk oranları, şekil-zemin ilişkileri, bütünlük, devamlılık-süreklilik, zıtlık, egemenlik vb. kullanmak. Atölye ortamında interaktif uygulama
9 Ara Sınav
10 Lavi Tekniği Islak ve kuru mavi çalışması Atölye ortamında interaktif uygulama
11 Renk bilgisinin anlatılması ve renk çemberi oluşturulması atölye ortamında uygulama çalışması
12 zıt renkler ve komşu renklerle uygulama çalışması atölye ortamında uygulama çalışması
13 isimlerle oluşturulan üç boyutlu çalışma ve renk denemesi atölye ortamında uygulama ve ev ödevi
14 mandala tasarımı ve malzeme üzerine döşenmesi atölye ortamında uygulama çalışması
15 Final Sınavı

Güngör, H., Temel Tasar (Görsel sanatlar ve Mimarlık için), Esen Ofset Matbaası, Istanbul, 2005. Maitland, The Art of Colour and Design, McGraw-Hill, NY,1951 Bilgi Denel, Temel Tasarım ve Yaratıcılık, ODTÜ, 1981 Divanlioglu, D., Temel Tasar-Tasar' in Öge ve İlkeleri, Birsen Yayinevi, Istanbul, 1997 Ching, F.,D.,K., Mimarlık, Biçim, Mekan ve Düzen, Sevgi Lökçe, Yem Yayınları, İstanbul Eylül 2002 Farrelly, L., Fundamentals of Architecture, Academia, AVA Publishing, 2007 Rasmussen, S.E., Experiencing Architecture, MIT Press, 1964. (Remzi Kitabevi, 2010)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Bireysel Çalışma 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 4 4
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 14 4 56
Bireysel Çalışma 12 4 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Ev Ödevi 12 2 24
Toplam İş Yükü (saat) 152

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 4 4 3 3 5 4
ÖÇ 2 4 4 3 3 5 4
ÖÇ 3 4 4 3 3 5 4
ÖÇ 4 4 4 3 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek