GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EENT101 Teknik Konstrüktif Resim I Ders 1 1 5.00 3.00

Lisans


Türkçe


Öğrencinin, tasarladığı ürün fikrini, teknik dilde, ölçü ölçek içeren, görünüş, kesit görünüş ve/veya perspektif çizimler ile proje paftası olarak ileri seviyede hazırlayabilmesini sağlamak ve Teknik Resim kuralları ile anlatabilir duruma getirmek.


Doç. Dr. Yavuz Irmak


1 1-Dersin öğrenme çıktıları, öğrenciyi tasarladığı ürünü, teknik resim kuralları ile anlatabilir duruma getirerek program yeterliliklerine katkı sağlamaktadır.
2 Tasarımları çağdaş anlatım teknikleri ile sunabilme becerisine sahip olmasını sağlar.
3 Tasarımların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan malzeme ve teknik bilgilerin uygulamasını öğrenir.

Birinci ÖğretimYok


Teorik bilgilendirme ve teknik çizim aletlerinin tanıtılması, temel geometrik formların çizimleri ve örneklerin incelemesi, analizi ve sentez oluşturulması, ürün tasarımına yönelik iki ve üç boyutlu çalışmalar, üç boyutlu geometrik formların kavalyer ve aksonometrik perspektifleri.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Ders içeriği ile ilgili bilgilendirme ve alıştırmalar T cetveli, rapido ve gönye kullanarak yatay, dikey ve diagonal çizgiler çizmek
2 Pergel yardımı ile daireler çizmek
3 Çizgi çeşitleri , kalınlıkları ve kullanıldıkları yerler / Kağıt Formatları / Yazı
4 Çokgen çizimleri
5 İz düşüm (nokta, doğru, düzlem)
6 İz düşüm (görünüşler)
7 İz düşüm (görünüşler)
8 İz düşüm (görünüşler)
9 Ara Sınav
10 İz düşüm (görünüşler)
11 Paralel perspektif
12 Paralel perspektif
13 Final Sınavı

1- Temel Teknik Resim, İ.Zeki Şen- Nail Özçilingir 2- Linea stile (Tomasso Gnome) 3- Order in space (Keith Critchlow) 4- Engineering Drawing for Technicians 5.Teknik Resim ve İz Düşüm . (Yavuz Irmak) 6.Ürün Tasarımı için Meslek Resmi. (Yavuz Irmak) 7- Çeşitli diğer yayınlar, periyodik yayınlar, internet yayınları. Ders Materyali (Yardımcı ekipmanlar) - T. Cetveli (75 cm-85 cm) - 45 derecelik Gönye (kenar uzunluğu: en az 35/40 cm) - 30/60 derecelik Gönye (uzun kenar uzunluğu en az 35/40 cm) - Pergel (tek veya takım) - Açı ölçer (iletki) - Çeşitli eğri cetvelleri (pistole) - Rapido (0.1- 0.3- 0.5- 0.8) veya tam takım - Rapido için pergel adaptörü - Kurşun kalem (F- HB) - Kurşun kalem ve rapido silgileri - Selobant - A4 boyutunda 3 ortalı Kareli harita metot defteri - 35X50 boyutlarında dosya - 35X50 boyutlarında resim kağıdı (110-120 gr) ve Aydınger KağıdıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Bireysel Çalışma 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

YOK


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 4 4
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 14 4 56
Bireysel Çalışma 12 4 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 128

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 4 4 3 3 5 4
ÖÇ 2 4 4 3 3 5 4
ÖÇ 3 4 4 3 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek