GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
ETRD202 Türk Dili II Ders 2 4 2.00 2.00

Lisans


Türkçe


Tüm fakülte ve bölümler için zorunlu ders olan Türk Dili dersi, Türkçemizin kökeni hakkında bilgi vermek, dünya dilleri arasındaki yeri ve önemini belirlemek, tarihi gelişimini izlemek adına yol gösterici olacaktır. Dersimiz, öğrencilerimizin, Türkçeyi doğru kullanma, geliştirme becerisi kazanmalarını; yazılı ve sözlü anlatımda kendilerini doğru ifade edebilmeleri için imlâ ve noktalama gibi dilbilgisi kurallarına hâkim olmalarını sağlayacaktır. Derslerimizde, dilekçe ve özgeçmiş yazma gibi temel bilgiler verilerek öğrencilerimizin günlük hayatı kolaylaştıracaktır. Metin oluşturmanın şekil ve üslûp kuralları anlatılarak öğrencilerimiz yazmaya teşvik edilecektir. Türk Dili, öğrencilerimizi, yabancı kelimelerle iç içe geçmiş bir Türkçeyle konuşma yanlışından kurtararak dilimize sahip çıkma bilincini onlara aşılayacaktır.


Doç. Dr. Özlem Kale


1 Dersimiz, öğrencilerimizin, Türkçeyi doğru kullanma, geliştirme becerisi kazanmalarını; yazılı ve sözlü anlatımda kendilerini doğru ifade edebilmeleri için imlâ ve noktalama gibi dilbilgisi kurallarına hâkim olmalarını sağlayacaktır.
2 Derslerimizde, dilekçe ve özgeçmiş yazma gibi temel bilgiler verilerek öğrencilerimizin günlük hayatı kolaylaştıracaktır.
3 Metin oluşturmanın şekil ve üslûp kuralları anlatılarak öğrencilerimiz yazmaya teşvik edilecektir.
4 Türk Dili, öğrencilerimizi, yabancı kelimelerle iç içe geçmiş bir Türkçeyle konuşma yanlışından kurtararak dilimize sahip çıkma bilincini onlara aşılayacaktır.

Birinci Öğretim


Yok


Yok.


"Dilbilgisi Edebiyat (şiir, hikaye, roman, tiyatro) Günlük hayat pratikleri (özgeçmiş yazımı, dilekçe, kompozisyon)"


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Kelime türleri (İsim, sıfat, zamir…) Düz anlatım. Gösterme Tekniği. Yok.
2 Fiil bilgisi (Ek fiil, fiil çatıları, fiilimsiler) Düz anlatım. Gösterme. Yok.
3 Kelime grupları Düz anlatım. Gösterme. Yok.
4 Paragraf bilgisi Düz anlatım. Gösterme. Yok.
5 Cümle Bilgisi 1 (Cümle ögeleri ve çeşitleri) Düz anlatım. Gösterme. Yok.
6 Cümle Bilgisi 2 (Cümle ögeleri ve çeşitleri) Düz anlatım. Gösterme. Yok.
7 Vize Düz anlatım. Gösterme. Yok.
8 Ara sınav. Test. Yok.
9 Yazılı anlatım türleri 1 (Makale, deneme, hikâye…) Düz anlatım. Gösterme. Yok.
10 Metin oluşturma (İlmi araştırma, rapor, makale…) Düz anlatım. Gösterme. Yok.
11 Blog yazımı 1 Düz anlatım. Gösterme. Yok.
12 Blog yazımı 2 Düz anlatım. Gösterme. Yok.
13 Anlatım bozuklukları, iimla ve noktalama. Düz anlatım. Gösterme. Yok.
14 Yazınsal okuma süreçleri (Metin çözümleme teknikleri) Düz anlatım. Gösterme. Yok.
15 Final sınavı. Test. Yok.

"•TDK, Güncel İmlâ Kılavuzu •TDK, Büyük Türkçe Sözlük •Özlem Kale Ders Notları (Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil; Gülden Sağol Yüksekkaya, Türk Dili Kitabı; Yusuf Çotuksöken, Türk Dili Dersleri; Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi; Kenan Akyüz, Türk Şiiri Antolojisi kitaplarından derlenerek hazırlanmıştır.)"Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Toplam İş Yükü (saat) 50

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek