GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
ETRD201 Türk Dili I Ders 2 3 2.00 2.00

Lisans


Türkçe


Türkçenin yapısı ve temel dilbilgisi özelliklerinin kavranması, okunan metinlerin gerektiği gibi anlaşılması, öğrencilerin sözvarlığının genişletilmesi.


Doç. Dr. Özlem Kale


1 Dilin tanımı, özellikleri, dil-kültür, dil-millet ve dil-düşünce ilişkisinin anlaşılması
2 Dünya dilleri, Türkçenin bunlar arasındaki yerinin irdelenmesi
3 Yazım kuralları, noktalama imlerinin öğrenilip doğru kullanımı
4 Kompozisyon yazımı
5 Resmi yazışmalar
6 Anlatım bozuklukları hakkında bilgiler edinme

Birinci Öğretim


Bu dersin ön koşulu bulunmamaktadır.


Yok


Türkçenin tarihi ve temel kuralları, örnek edebi ve bilimsel metinlerin okunması.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İletişim Teorik bilgi verilir. Ünite testiyle ve soru cevapla dönüt alınır.
2 Dilin tanımı, özellikleri, dil-kültür, dil-millet ve dil-düşünce ilişkisi. Konuşma ve yazı dili.
3 Dünya dilleri, Türkçenin bunlar arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi.
4 Dünya dilleri, Türkçenin bunlar arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi.
5 Yazım kuralları. Noktalama imleri. Noktalama imlerinin dil için önemi. Bu imlerin örnek cümleler üzerinde uygulanması.
6 Yazım kuralları. Noktalama imleri. Noktalama imlerinin dil için önemi. Bu imlerin örnek cümleler üzerinde uygulanması.
7 Güncel metinler eşliğinde yazım kuralları.
8 Metin incelemesi:Köşe yazısı.
9 Yazılı anlatım (Kompozisyon).
10 Yazılı anlatım çalışmaları, örnekler üzerinden incelemeler (Kompozisyon türleri).
11 Resmi yazışmalar. Dilekçe, tutanak, rapor vb. bu türler ile ilgili uygulama çalışmaları.
12 Anlatım bozuklukları. Dil yanlışları ile ilgili uygulamalar.
13 Güncel metinler eşliğinde inceleme: Anlatım bozuklukları.
14 İmlâ ve noktalama. a) Büyük harflerin kullanıldığı yerler. b) Sayıların yazımı. c) Kısaltmaların yazımı. d) Bazı kelime ve eklerin yazımı (de/da, ki, mi, ne … ne …, pekiştirmeler ve ikilemelerin yazımı). Resmî yazışmalara ilişkin imlâ ve noktalama hatırlatmaları.

• TDK, Güncel İmlâ Kılavuzu • TDK, Büyük Türkçe Sözlük • Özlem Kale Ders Notları (Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil; Gülden Sağol Yüksekkaya, Türk Dili Kitabı; Yusuf Çotuksöken, Türk Dili Dersleri; Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi; Kenan Akyüz, Türk Şiiri Antolojisi kitaplarından derlenerek hazırlanmıştır.)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 3 18
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
Toplam İş Yükü (saat) 40

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek