GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EESB203 Kinesiyoloji Ders 2 3 5.00 2.00

Lisans


Türkçe


Vücut yapıları, kas iskelet sistemi yapıları ve işlevleri, kinetik, yaralanmaların patomekanik nedenlerini, yürümenin patomekaniğini ve iyileşmeyi anlatmaktır.


Prof. Dr Alper Gökçe


1 Hareket analizini öğrenme
2 Muskuloskeletal patolojileri, yapıların ve sistemlerin patolojiye uyumunu öğrenme
3 Yürüme mekaniği analizini öğrenme
4 Muskuloskeletal yapıların işlevlerini öğrenme

Birinci Öğretim


Ön koşulu olan ders yoktur.


Yok


Kas iskelet sistemi özellikleri, eklem hareketleri, eklem yapıları, hareket analizi, patolojik durumlara uyumlar, dokunun iyileşmesi, muskuloskeletal yaralanmaların patomekaniği, yürümenin mekaniği ve patomekaniği


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Kinezyolojiye giriş
2 Hareketin muskuloskeletal temelleri, yapıların özellikleri
3 Muskuloskeletal uyum mekanizmaları
4 Üst Ekstremite Kinezyolojisi
5 Üst Ekstremite Kinezyolojisi
6 Alt Ekstremite Kinezyolojisi
7 Alt Ekstremite Kinezyolojisi
8 Ara sınav
9 Kolumna Vertebralis Kinezyolojisi
10 Kolumna Vertebralis Kinezyolojisi
11 Yürümenin mekaniği
12 Yürümenin mekaniği
13 Yürüme patomekaniği
14 İyileşme sürecinde görülen mekanizmalar
15 Final Sınavı

Kaynak kitaplar ve öğretim elemanının ders notlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 1 15 15
Soru-Yanıt 1 18 18
Beyin Fırtınası 1 15 15
Bireysel Çalışma 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 125

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek