GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EREK407 Deneyimsel Öğrenme Seçmeli Ders Grubu 4 7 5.00 3.00

Lisans


Türkçe


Deneyimsel Öğrenme Teorisi öğrenme konusuna dinamik bir yaklaşımdır: dışa dönük olma/içe dönük olma ve duygu/düşünce ile ilgili ikili diyalektiğin etrafında işleyen bir öğrenme döngüsüne dayalıdır. Öğrenme “deneyimin dönüştürülmesi yoluyla bilginin yaratılmasını sağlayan süreç” olarak tanımlanır. Bilgi, kavrama ve dönüştürme deneyiminin kombinasyonundan doğar. Deneyimi kavrama, bilgiyi içeri alma süreci anlamına gelirken, deneyimi dönüştürme bireylerin bu bilgileri nasıl yorumladığı ve bunlarla nasıl hareket edeceğiyle ilgilidir.


Öğr. Gör. Emre Ulaş ÖZDAL


1 Deneyimsel Öğrenme ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir. - Deneyimsel Öğrenme ile ilgili kavramları tanımlar. - Deneyimsel Öğrenme ile ilişkili kavramları örneklerle açıklar. - Deneyimsel Öğrenme önemini açıklar.
2 Öğrenme teorilerini tartışabilecektir. - Davranışcı Yaklaşım, Bilişsel Davranışçı Yaklaşımı, Yapılandırmacı Yaklaşım ve Deneyimsel Öğrenme Yaklaşımlarını açıklar. - Öğrenme tekniklerini karşılaştırır.
3 Deneyimsel Öğrenme sürecini açıklayabilecektir. - İletişim becerilerini analiz eder. - Deneyimsel Öğrenme tasarımcı rollerini tartışır. - Deneyimsel Öğrenme öğrenme stillerini açıklar.
4 Genel Öğrenme Çıktıları: - Algı ve işlem boyutlarına göre Deneyimsel Öğrenme amacını analiz eder. - Tüm yaşamsal süreçlerde Deneyimsel Öğrenme önemini açıklar. - Bireylerin Deneyimsel Öğrenme duyduğu ihtiyacı ortaya çıkaran unsurları tartışır. - Deneyimsel Öğrenme faaliyetinin başarısı için öneriler geliştirir. - Bireylerin Deneyimsel Öğrenme duyduğu ihtiyacı ortaya çıkaran unsurları tartışır. - Deneyimsel Öğrenme yararlarını analiz eder. - Tüm kullanım alanları için Deneyimsel Öğrenme önemini vurgular. - Deneyimsel Öğrenme uygulama faaliyetinin başarısı için öneriler geliştirir.

Birinci ÖğretimYok


Deneyimsel Öğrenme; öğrenenin tüm temel fonksiyonları dâhil ettiği (deneyimleme, yansıtma, düşünme ve yapma) ideal bir öğrenme döngüsü olarak tasvir edilmiştir; bu, öğrenme durumuna ve öğrenilen bilgiye duyarlı ve tekrarlanan bir süreçtir. Somut deneyimler, gözlemler ve yansımalar (düşünceler) için zemin oluşturur. Bu yansımalar özümsenir ve eylem için yeni uygulamalar yaratılmasını sağlayabilecek soyut kavramlara ayrıştırılır. Bu uygulamalar aktif olarak test edilebilir ve yeni deneyimler yaratmada kılavuz


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Deneyim ve Öğrenme Kavramları
2 Deneyimsel Öğrenme Teorisine Giriş
3 Alternatif Eğitim Yaklaşımları
4 Deneyimsel Öğrenme Temalı Tasarım Modelleri
5 Deneyimsel Öğrenme Alanları ve Boyutları
6 Deneyimsel Öğrenme Uygulama ve Kullanım Alanları
7 Yükseköğretim ve İş Dünyası, Deneyimsel Öğrenme Program Tasarımı
8 Vize sınavı
9 Deneyimsel Öğrenmede Gözlem, Değerlendirme ve Çözümleme
10 Deneyimden Gerçek Yaşam Süreçlerine
11 Deneyimsel Öğrenme Uygulamaları
12 Deneyimsel Öğrenme Temalı Proje Oluşturma
13 Öğrenci Proje Sunumları ve Role Play
14 Genel Tekrar Haftası
15 Final Sınavı

Deneyimsel Öğrenme, Emre Ulaş ÖZDAL / Nobel Akademik YayıncılıkYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Laboratuvar 4 5 20
Tartışma 1 10 10
Takım/Grup Çalışması 2 10 20
Rapor Hazırlama 2 10 20
Rapor Sunma 2 5 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 114

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5
ÖÇ 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5
ÖÇ 3 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4
ÖÇ 4 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek