GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EREK313 Engellilerde Rekreasyon Seçmeli Ders Grubu 3 5 5.00 3.00

Lisans


Türkçe


Engellilerin rekreasyonel spor faaliyetlerine katılımı için üretilecek stratejilerin, iyi uygulamaların ve engellilik kavramının incelenmesi


Öğretim Üyesi Dr. Arif Çetin


1 Öğrenciler engelliler için rekreatif faaliyetlerin planlanmasını öğrenir.
2 Öğrenciler yurt dışındaki örnek uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur.
3 Öğrenciler engelliler için rekreasyon hizmetlerinin stratejik olarak nasıl ele alındığını öğrenir.
4 Öğrenciler yerel yönetimlerin nasıl rekreatif faaliyetlere dahil olacağını öğrenir.

Birinci ÖğretimYok


Engelli bireylerin rekratif spor aktivitelerine katılması için üretilmesi gereken stratejiler, iyi uygulamalar ve engellik kavramının incelenmesi Engelliler için beden eğitimi ve sporun anlam ve önemi, engel türleri ve sınıflandırılmaları, Rekreatif faaliyetlerin engelliler üzerindeki etkileri, Öğrencilere engellilerle çalışabileceği ile ilgili bilgi ve deneyimlerin kazandırılmasıdır. Engellilere yönelik rekreasyon faaliyetlerinin yerel yönetimlerin ve yurt dışındaki ülkelerdeki örnekleriyle karşılaştırılması Örnek stratejik planların üzerinde durulması


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Genel Kavramlar ve Engelli Bireyler ile İletişim
2 Engelli Çocuklar İçin Rekreasyon Aktiviteleri Örneği
3 Erişebilir Rekreasyon
4 Erişilebilir Spor Tesisleri
5 Erişilebilir Spor Tesisleri-Yüzme Havuzları
6 Erişilebilir Spor Tesisleri-Spora Özgü Gereksinimler
7 Spor Yoluyla Entegrasyon Engelli Sporlar Örneği
8 Visa
9 Engellilerde Rekreasyon ve Paralimpik Oyunların Mirasının Kapsayıcı Etkisinin Değerlendirilmesi
10 Sporun ve Uyarlanmış Fiziksel Aktivitenin Engelliler için Rolü
11 Engelli Bireyler İçin Örnek Bir Rekreatif Stratejik Plan-1
12 Engelli Bireyler İçin Örnek Bir Rekreatif Stratejik Plan-2
13 Engelli Bireylerin Spor ve Rekreasyona İlgisinin Çekilmesi
14 Yaşlı Engelli Bireyler İçin Fiziksel Aktivite Planı

Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor,Nobel yayınları,Ankara 2001 Sport England Sport Australia Spor New ZealandYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Rapor Hazırlama 1 10 10
Rapor Sunma 1 10 10
Bireysel Çalışma 1 30 30
Ev Ödevi 3 20 60
Toplam İş Yükü (saat) 130

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek