GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
ETRD201 Türk Dili I Ders 2 3 0 2.00

Lisans

1 Dilin tanımı, özellikleri, dil-kültür, dil-millet ve dil-düşünce ilişkisinin anlaşılması
2 Dünya dilleri, Türkçenin bunlar arasındaki yerinin irdelenmesi
3 Yazım kuralları, noktalama imlerinin öğrenilip doğru kullanımı
4 Kompozisyon yazımı
5 Resmi yazışmalar
6 Anlatım bozuklukları hakkında bilgiler edinmeYokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İletişim Teorik bilgi verilir. Ünite testiyle ve soru cevapla dönüt alınır.
2 Dilin tanımı, özellikleri, dil-kültür, dil-millet ve dil-düşünce ilişkisi. Konuşma ve yazı dili.
3 Dünya dilleri, Türkçenin bunlar arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi.
4 Dünya dilleri, Türkçenin bunlar arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi.
5 Yazım kuralları. Noktalama imleri. Noktalama imlerinin dil için önemi. Bu imlerin örnek cümleler üzerinde uygulanması.
6 Yazım kuralları. Noktalama imleri. Noktalama imlerinin dil için önemi. Bu imlerin örnek cümleler üzerinde uygulanması.
7 Güncel metinler eşliğinde yazım kuralları.
8 Metin incelemesi:Köşe yazısı.
9 Yazılı anlatım (Kompozisyon).
10 Yazılı anlatım çalışmaları, örnekler üzerinden incelemeler (Kompozisyon türleri).
11 Resmi yazışmalar. Dilekçe, tutanak, rapor vb. bu türler ile ilgili uygulama çalışmaları.
12 Anlatım bozuklukları. Dil yanlışları ile ilgili uygulamalar.
13 Güncel metinler eşliğinde inceleme: Anlatım bozuklukları.
14 İmlâ ve noktalama. a) Büyük harflerin kullanıldığı yerler. b) Sayıların yazımı. c) Kısaltmaların yazımı. d) Bazı kelime ve eklerin yazımı (de/da, ki, mi, ne … ne …, pekiştirmeler ve ikilemelerin yazımı). Resmî yazışmalara ilişkin imlâ ve noktalama hatırlatmaları.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 3 18
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
Toplam İş Yükü (saat) 40

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek