GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EYDL203 İngilizce Okuma Anlama Becerileri III Ders 2 3 0 2.00

Lisans


Türkçe


Öğrencilere iyi seviyede İngilizce okuma ve anlama becerileri kazandırmaktır.1 Yabancı bir dilde okuma yetkinliğine erişebilmek için ileri düzeyde bilgi sahibi olur.

Birinci ÖğretimYok


Dersle ilgili içerik Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Introduction to the Course
2 Reading Skills: Providing the students with necessary reading strategies
3 Reading Skills: Providing the students with necessary reading strategies
4 Non-Fiction Text Features Chart
5 I. Midterm Examination Week
6 Fact or Opinion: Identifying facts from opinions
7 Skimming and Scanning
8 The History of The Restaurant: Putting the events into order
9 Favorite Music: Guessing the meaning of the new words from the context
10 II. Midterm Examination Week
11 A Thai Fashion Designer: Practicing what they have learnt about TS and MI
12 Taking Risks in Sports: Making predictions about the content of the text before reading
13 The World’s Strangest Hotels: Using visualization to help students remember the details in the text
14 Revision -
15 Final Examination Week

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek