GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EYDL201 İngilizce Yazma Becerileri III Ders 2 3 0 2.00

Lisans


Türkçe


Öğrencilere iyi seviyede İngilizce yazma becerileri kazandırmaktır.1 Basit kalıpları ve günlük ifadeleri anlayıp kullanabilir.
2 İleri seviyede yazma becerisi edinebilmek için gerekli planlamayı yapabilir.
3 Meslek hayatında yazım teknikleri söz konusu olduğunda bir yabancı dili etkin kullanabilir.

Birinci ÖğretimYok


Dersle ilgili içerik Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Introduction to the Course
2 The SentenceSubject + Verb orderPunctuation (Capital letter, period, question mark, exclamation mark)
3 The ParagraphThe organization of ideasTopic sentence, supporting sentences, concluding sentence
4 How to Write a Topic Sentence
5 I. Midterm Examination Week
6 Staying on the TopicRelevant/Irrelevant supporting ideasBecause, so, for example
7 How to Write a Concluding Sentence
8 Using Adjectives in Descriptions
9 Paragraph Writing: Brainstorming, listing, outlining, drafting, writing the final copy
10 II. Midterm Examination Week
11 Sequence Words in a ParagraphFirst, next, after that, then, finally
12 Identifying Facts and Opinions
13 Organizing Ideas to Write an Opinion Paragraph
14 Revision -
15 Final Examination WeekYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Takım/Grup Çalışması 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 4 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 4 24
Toplam İş Yükü (saat) 78

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek