GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EREK333 Kadın-Çocuk-Yaşlılarda Rekreasyon Seçmeli Ders Grubu 3 5 5.00 2.00

Lisans


Türkçe


Fiziksel egzersizlerin çocuk, yaşlı ve kadınlar üzerindeki etkilerinin incelenmesi


Öğretim Üyesi Dr. Arif Çetin


1 Öğrenci rekreatif faaliyetlerin planlanmasını öğrenir
2 Öğrenciler yurt dışındaki örnek uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur.
3 Öğrenciler rekreasyon hizmetlerinin stratejik olarak nasıl ele alındığını öğrenir.
4 Öğrenciler yerel yönetimlerin nasıl rekreatif faaliyetlere dahil olacağını öğrenir.

Birinci ÖğretimYok


Çocuk, yaşlı ve kadınlara yönelik rekreasyon faaliyetlerinin yerel yönetimlerin ve yurt dışındaki ülkelerdeki örnekleriyle karşılaştırılması Örnek stratejik planların üzerinde durulması


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Yaşlı Merkezleri ve Boş Zaman Aktiviteleri
2 Rekreatif Etkinlik Yönetimi
3 Herkes İçin Spor ve Rekreasyon Tesisleri
4 Dezavantajlı Gruplara Yönelik Spor Rekreasyonu Faaliyetleri
5 Açık Hava Rekreasyonu, Doğa Temelli Turizm ve Sürdürülebilirlik
6 Yerel Spor Merkezi Üyelerinin Algılanan Hizmet Kalitesi Düzeylerinin İncelenmesi
7 Vize Sınavı
8 Örnek Stratejik Rekreasyon Planı
9 Örnek Stratejik Rekreasyon Planı
10 Örnek Stratejik Rekreasyon Planı 2
11 Örnek Stratejik Rekreasyon Planı 2
12 Çocuklar ve yetişkinler arasında spor ve fiziksel aktiviteye katılımı anlamak
13 Kentsel Alanların Rekreatif Spor Aktiviteleri Olarak Kullanılması
14 Yerel Yönetimlerde Rekreasyon Program ve Hizmetleri

Erkan, N., (2000)Yaşam Boyu Spor, Bağırgan Yayın Evi, Ankara. Sport England Sport Australia Sport New ZealandYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Rapor Hazırlama 1 10 10
Bireysel Çalışma 1 30 30
Rapor 1 10 10
Ev Ödevi 3 20 60
Toplam İş Yükü (saat) 130

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek