GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EREK324 Rekreasyonda Program Geliştirme ve Planlama Ders 3 6 6.00 3.00

LisansDersin amacı; öğrencilere, rekreatif etkinlik uygulamalarına yönelik faaliyet programı hazırlayabilme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.1 Rekreasyonel etkinliklerle ilgili temel kavramları açıklar.
2 Farklı özelliklerdeki bireylere yönelik uygulanan rekreatif etkinliklerin ihtiyaçlarını tartışır.
3 Program geliştirme yöntem ve tekniklerini kullanır.
4 Planlanan rekreasyon organizasyonlarının işleyişini analiz eder.
5 Rekreatif etkinliklere ilişkin organizasyonlarla ilgili genel ihtiyaçları belirler.
6 Rekreatif etkinlik uygulamalarına yönelik faaliyet programı hazırlar.

Birinci ÖğretimYok


Dersin içeriği; program geliştirme ilkeleri, program geliştirme aşamaları, rekreatif etkinlikler için program geliştirme, rekreatif programların hedef kitlesine uygun olarak planlanması ve uygulanması konularını kapsamaktadır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Dersin işleyiş planı, amacı ve içeriğinin açıklanması, rekreasyon, spor ve organizasyonların tanımları
2 Planlama ve programlama ile ilgili genel kavramlar
3 Program geliştirme ilkeleri
4 Program geliştirme aşamaları
5 Programları geliştirmede ihtiyaçları belirleme
6 Programları geliştirmede amaçların belirlenmesi
7 Rekreatif etkinlikler için program geliştirme
8 Ara Sınav
9 Rekreatif programların hedef kitlesine uygun olarak planlanması ve uygulanması
10 Çocuklar için rekreatif etkinliklerde program geliştirme; öğrenci sunumları
11 Gençler için rekreatif etkinliklerde program geliştirme; öğrenci sunumları
12 Yetişkinler için rekreatif etkinliklerde program geliştirme; öğrenci sunumları
13 İleri yaşlar için rekreatif etkinliklerde program geliştirme; öğrenci sunumları
14 Rekreasyon organizasyonları planlama sürecinin işleyiş aşamalarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Tartışma 4 7 28
Rapor Hazırlama 6 8 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 8 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
Toplam İş Yükü (saat) 145

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 3 3 4 4 4 4 5 3 3 3 3 5
ÖÇ 2 3 4 3 4 5 3 5 3 4 4 5 4 4
ÖÇ 3 4 4 5 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3
ÖÇ 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 5 5
ÖÇ 5 5 5 3 4 4 5 4 4 3 4 5 3 4
ÖÇ 6 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek