GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EREK323 Terapötik Rekreasyon Ders 3 5 5.00 2.00

Lisans


Türkçe


Özel gereksinimli grupların yaşam kalitelerini artırmak, eğlenmek, sağlık fonksiyon yeteneklerini artırmak ve daha bağımsız yaşamalarını sağlamak amacıyla yardımcı tedavi, eğitim ve eğlence-oyun programlarının kullanılmasıdır.


Öğr. Gör. Emre Ulaş ÖZDAL


1 Terapi rekreasyonu ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir. - Terapi rekreasyonu ile ilgili kavramları tanımlar. - Terapi rekreasyonu ile ilişkili kavramları örneklerle açıklar. - Terapi rekreasyonun önemini açıklar.
2 Terapi teorilerini tartışabilecektir. - Eklektik Yaklaşım, Psikoanalitik Yaklaşım, Davranışcı Yaklaşım ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşımı açıklar. - Terapi tekniklerini karşılaştırır.
3 Terapi rekreasyonu sürecini açıklayabilecektir. - İletişim becerilerini analiz eder. - Terapatik rekreasyonda liderlik rollerini tartışır. - Terapatik rekreasyonda grup yapılarını açıklar.
4 Genel Öğrenme Çıktıları: - Sosyal, psikolojik, ve bilişsel bozukluklarda terapi rekreasyonunun amacını analiz eder. - Yaşlanma sürecinde terapatik rekreasyonun önemini açıklar. - Bireylerin rekreasyona duyduğu ihtiyacı ortaya çıkaran unsurları tartışır. - Rekreasyon faaliyetinin başarısı için öneriler geliştirir. - Bireylerin rekreasyona duyduğu ihtiyacı ortaya çıkaran unsurları tartışır. - Terapi rekreasyonunun yararlarını analiz eder. - Özel gruplar için terapatik rekreasyonun önemini vurgular. - Rekreasyon faaliyetinin başarısı için öneriler geliştirir. - Bireylerin rekreasyona duyduğu ihtiyacı ortaya çıkaran unsurları tartışır

Birinci ÖğretimYok


Toplumda hastalıklar, engeller veya özel ihtiyaçları nedeniyle kısıtlanan şartlara sahip bireylerin verimli serbest zaman ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılandırılan rekreasyon çalışmalarının felsefesi, gelişimi ve uygulama modellerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Terapi Rekreasyonuna Giriş
2 Terapi Rekreasyonu Temel Özellikleri
3 Terapi Rekreasyonuna Amaç-İhtiyaç
4 Terapi Rekreasyon Uzmanı ve Kariyer Fırsatları
5 Fiziksel, Algılama, Bilişsel, Psikolojik ve Sosyal Durumlar
6 Terapi Rekreasyonu Uygulama Süreci
7 Terapi Rekreasyonu Ölçme ve Değerlendirme Süreci
8 Vize sınavı
9 Terapi Rekreasyonun Mesleki Prensipler
10 Terapi Rekreasyonu Tarihçesi ve Gelişimi
11 Terapi Rekreasyonunun Yararları
12 Terapi Rekreasyon Programı Oluşturma Çalışmaları
13 Role Play ve Öğrenci Sunumları
14 Genel Tekrar
15 Final sınavı

Daly, S., F., Kunstler,R.,(2006) Therapeutic Recreation, Human kinetics (editor) Introduction to Recreation and Leisure. Human Kinetics, Champaign. Cordes,K.,Ibrahim,H.,M. (1999). Aplication in Recreation & Leisure for Today and future. Second Edition. Boston WCB / McGraw-Hill Comp. Jenkins J. M., Pigram, J., J., (2003) Encyclopedia of Leisure and Outdoor Recreation Routledge, LondonYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Laboratuvar 4 5 20
Tartışma 1 10 10
Takım/Grup Çalışması 2 10 20
Rapor Hazırlama 2 10 20
Rapor Sunma 2 5 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 114

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5
ÖÇ 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
ÖÇ 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5
ÖÇ 4 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek