GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EREK321 Açık-Kapalı Alan Rekreasyonu Ders 3 5 5.00 3.00

Lisans


Türkçe


Öğrencilerin rekreatif etkinliklerin mekansal açıdan taşıdığı önemin farkına varmalarını amaçlar, kapalı ve açık alanlarda yapılan rekreatif aktivitelerde dikkat edilecek hususları öğretmeyi amaçlar.


Öğr. Gör. Sinan BAYAR


1 Rekreasyon ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.
2 Açık-kapalı alanın, Rekreasyon ile ilişkili kavramlarını tanımlar
3 Rekreasyonda mekanın önemini ve yerini açıklar
4 Mekansal açıdan rekreasyon programı hazırlar

Birinci Öğretim



Yok


rekreatif aktivite kavramları, rekreasyonun mekansal açıdan değerlendirilmesi, kapalı alanlarda ve açık alanlarda erçekleştirilen rekreatif aktivitelerin nitelikleri


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Temel kavramlar, Kapsam ve sınırlılıklar
2 Yerleşke içerisinde bulunan açık alan rekreasyon imkanlarının incelenmesi
3 Yerleşke içerisinde ve iş yerlerinde bulunan açık alan rekreasyon imkanlarının incelenmesi
4 Yerleşke içerisinde ve iş yerlerinde bulunan açık alan rekreasyon imkanlarının eleştirişi ve alternatiflerin tartışılması
5 Yerleşke içerisinde ve iş yerlerinde bulunan açık alan rekreasyon imkanlarının eleştirişi ve alternatiflerin tartışılması
6 Yerleşke içerisinde ve iş yerlerinde bulunan kapalı ortam rekreasyon alanlarının incelenmesi
7 Yerleşke içerisinde ve iş yerlerinde bulunan kapalı ortam rekreasyon alanlarının incelenmesi
8 vize sınavı
9 Yerleşke içerisinde ve iş yerlerinde bulunan kapalı ortam rekreasyon alanlarının eleştirisi ve alternatiflerin tartışılması
10 Yerleşke içerisinde ve iş yerlerinde bulunan kapalı ortam rekreasyon alanlarının eleştirisi ve alternatiflerin tartışılması
11 Yerleşke içerisinde eğitim öğretim yılı boyunca ve iş yerlerinde yıl boyunca düzenlenen etkinliklerin incelenmesi
12 Yerleşke içerisinde eğitim öğretim yılı boyunca ve iş yerlerinde yıl boyunca düzenlenen etkinliklerin incelenmesi
13 İş yer ve Kampüs Rekreasyonu dersinde edinilen bilgilerin farklı üniversiteler ve iş yerleri ile karşılaştırılması ve tartışılması
14 İş yer ve Kampüs Rekreasyonu dersinde edinilen bilgilerin farklı üniversiteler ve iş yerleri ile karşılaştırılması ve tartışılması ıı
15 Final sınavı

Spor ve Rekreasyon İşletmeleri Yönetimi Sabri Kaya Aralık 2019



Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Bireysel Çalışma 3 10 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 10 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 7 35
Toplam İş Yükü (saat) 125

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 5 5 3 5 4 4 4 5 5 4 4
ÖÇ 2 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4
ÖÇ 3 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3
ÖÇ 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek