GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EREK214 Temel Hareket Eğitimi Ders 2 4 6.00 3.00

LisansTemel hareket becerileri, hareket kavram ve ilkelerini uygulayarak öğrenme ve öğretme1 Hareket eğitiminin önemini kavrar ve bilir.
2 Hareketin insan gelişimi ve sağlığına olan olumlu etkilerini bilir.
3 Hareket ile fiziksel gelişimin yanında toplumsal gelişim de sağlanır.
4 Öğrenciler liderlik ve işbirliği yapmayı öğrenir.
5 Hareket, öğrencilerin kendine olan güvenlerini arttırır.
6 Amaca yönelik hareketleri bulur ve uygular.
7 Öğrenciler öz-değerlendirme, akran değerlendirme ve grup değerlendirme farkını bilir.
8 Hareket eğitiminde çeşitlendirmeyi bilir ve uygulatır.

Birinci ÖğretimYok


Hareket kavramını ve ilkelerini uygulayabilme. Temel hareket becerilerini öğretebilme. Çocuğun fiziksel çevresi içinde kendinin ve bedenini kullanma kapasitesinin farkına varmasını sağlamak, yeterli hareket tepkileri kazandırmak.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Ders içeriği ve değerlendirme hakkında bilgilendirme Öğrencinin ders performansına hareket eğitiminin etkisi
2 Temel hareket becerilerini (yürüme, koşma, sıçrama, adım at-sek, hoplama, galop, kayma adımı, atlamalı koşu) uygulayabilme ve uygulatabilme.
3 Temel hareket becerilerini (yürüme, koşma, sıçrama, adım at-sek, hoplama, galop, kayma adımı atlamalı koşu) uygulayabilme ve uygulatabilme.
4 Yer değiştirme, dengeleme(eğilme, esnetme, bükülme, çekme, döndürme, sallama,çevirme,konma/durma,itme,denge) ve nesne kontrolü gerektiren hareketler.
5 Yer değiştirme, dengeleme ve nesne kontrolü gerektiren hareketler.
6 Nesne kontrolü gerektiren(atma/fırlatma, yakalama, yuvarlama, topa ayakla vurma, durdurma) ve birleştirilmiş hareketleri öğrenme ve öğretebilme. Bireyin nesnelerle ilişki kurmasını sağlama.
7 Nesne kontrolü gerektiren(atma/fırlatma, yakalama, yuvarlama, topa ayakla vurma, durdurma) ve birleştirilmiş hareketleri öğrenme ve öğretebilme. Bireyin nesnelerle ilişki kurmasını sağlama.
8 Ara sınav
9 Hareket kavram ve ilkelerini uygulayarak öğrenme, vücut ve alan farkındalığını kavratabilme.
10 Vücut farkındalığı, alan farkındalığı, efor ve hareket ilişkileri.
11 Hareket kavram ve ilkelerini uygulayarak öğretme.
12 Salon sporlarına yönelik hareket eğitimi alıştırmaları
13 Salon sporlarına yönelik hareket eğitimi alıştırmaları
14 Dersin değerlendirilmesi.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 5 70
Tartışma 1 2 2
Gösterme 2 5 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 8 32
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 8 32
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek