GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EREK212 Rekreasyonda Materyal Tasarımı ve Geliştirme Ders 2 4 5.00 3.00

LisansBu dersin amacı beden eğitimi ve spor eğitimi alan ve özellikle rekreasyon bölümü öğrencilerinin çocuklarda erişkinlerde performans hobi boş zaman değerlendirme takım çalışması ve bireysel aktivitelerde kullanılmak amacıyla resmi olmayan mevcut materyalleri planlama ve mevcut materyallerden amaca uygun daha değişik materyal dizayn etme becerilerinin kazandırmaktır.1 Sportif amaçlı resmi materyallerin tanıtımı, özellikleri ve kullanım amaçlarını bilir.
2 Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3 Beden eğitimi ve spor ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
4 Öğrencinin beden eğitimi ile ilgili kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir
5 Rekreasyon faaliyetlerinde eğitim ve eğlence amaçlı materyal dizayn edebilirler
6 Farklı yaş gruplarına göre de eğlence amaçlı, yarışma amaçlı ve egzersiz amaçlı materyal yeri planlar ve dizayn ederler.

Birinci ÖğretimYok


Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri,bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi,İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar,Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Teknolojinin tanımı. Makine ve teknik, bilim ve teknik, organizasyon ve teknik, teknik operasyon ve teknik olay, teknik ve kültür, teknik ve toplum arsındaki ilişkiler.
2 Eğitim, teknoloji ve eğitim teknolojisinin genel tanımları. Eğitim teknolojisi ve bilim arasındaki ilişki. Eğitim teknolojisinin ilgi alanları.
3 Eğitim teknolojisinin tarihsel gelişimi.
4 Öğrenmenin tanımı. Öğrenme- öğretme kuramlarının eğitim teknolojisi ile ilişkisi.
5 Klasik eğitim teknolojilerinden karatahta, beyaz tahta, manyetik tahta, kumaş kaplı tahta, döner levha, kum tahtası ve bülten panosunun tanımları ve kullanımları.
6 Klasik eğitim teknolojilerinden yazılı materyallerin, grafiklerin, model ve numunelerin, büyük ve küçük boy resimlerin, poster ve afişlerin, gazete kupürlerinin karton faaliyetlerinin, diyaromaların ve gezilerin tanımları ve materyallerin kullanımları.
7 Modern eğitim teknolojilerinden göze ve kulağa hitap eden elektronik tahta, telefon, radyo, ses kasedi ve CD, teyp ve müzik seti, kaplama(laminasyon), fotoğraf makinesi(dijital ve klasik), pikap ve plak, VCD ve DVD lerin tanımları ve kullanımları.
8 Ara sınav
9 Modern eğitim teknolojilerinden gösteri teknolojileri olan slayt projektörleri ve slayt, tepegöz ve asetatlar, elmo, opak projektör, data projeksiyon, film şeritleri ve projektörü, LCD panelin tanımları ve kullanımları.
10 Bilgisayarın tarihçesi. Bilgisayarın yapısı. Bilgisayarlı eğitimde etkili olan kuramlar. Bilgisayarın eğitimde kullanılma yöntemleri.
11 İnternetin tanımı ve tarihsel gelişimi. İnternetin temel özellikleri. İnternet ve eğitim uygulamaları.
12 Televizyonun eğitim amaçlı nasıl kullanıldığı ve eğitim programlarını hazırlama yöntemleri.
13 Uzaktan eğitimin tanımı, yöntemleri, tarihsel gelişimi ve kullanılan teknolojiler.
14 Sportif amaçlı resmi materyallerin tanıtımı, özellikleri ve kullanım amaçları.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 3 3
Gösterme 2 10 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 20 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 12 48
Toplam İş Yükü (saat) 113

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek