GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EREK322 Fiziksel Okuryazarlık ve Eğitsel Oyunlar Ders 3 6 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


öğrenciler okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim dönemine ilişkin psikomotor gelişim amaçlı oyun öğretim becerileri edinirler.


Doç. Dr. UMUT DAVUT BAŞOĞLU


1 Eğitsel oyunların önemini kavrayabilme
2 Eğitsel oyunların planlamasını yaş gruplarına göre ders planları içerisinde kullanabilme
3 Spor branşlarının öğretiminde eğitsel oyunları kullanarak eğitim ve öğretimi sağlayabilme
4 Eğitsel oyunları kullanarak farklı alanlardaki çalışmaları birleştirebilme

Birinci ÖğretimYok


Fiziksel okuryazarlığın tanımı yapabilme Fiziksel okuryazarlık özellikleri arasındaki ilişkiler kurabilme Fiziksel okuryazar bireyler olabilme Fiziksel okuryazarlık yeteneğini geliştirme Fiziksel okuryazarlık kavramını destekleyen özellikler edinme Eğitim verdiği kişilerin fiziksel okuryazarlık oranlarını geliştirme


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Fiziksel okuryazarlık kavramı, Fiziksel okuryazarlık kavramının felsefi temelleri
2 Her birey için motivasyon ve fiziksel okuryazarlığın önemi, Fiziksel okuryazarlık, fiziksel yeterlilik ve çevre ile etkileşim
3 Fiziksel okuryazarlık, benlik duygusu, başkalarıyla ilişkiler ve kavramdaki bilgi ve anlayışın yeri
4 Fiziksel benlik ve fiziksel okuryazarlık, Fiziksel okuryazarlık ve obezite
5 Fiziksel okuryazarlık ve genç çocuk
6 Fiziksel okuryazarlık ve yaşlı yetişkin nüfus
7 Fiziksel okuryazarlık ve engelli bireyler
8 vize sınavı
9 Fiziksel okuryazarlık ve çeşitlilik konuları - Okul müfredatının içinde ve ötesinde fiziksel okuryazarlığın teşvik edilmesi
10 Fiziksel okuryazarlık ve öğrenme ve öğretme yaklaşımları
11 Fiziksel okur yazarlık, özellikleri ve müfredat planlamasını teşvik etmek
12 Eğitsel Oyun Uygulamaları I
13 Eğitsel oyun uygulamaları 2
14 Eğitsel oyun uygulamaları 3
15 proje sunum ve değerlendirme

Fiziksel Okuryazarlık Doç.Dr. Umut Davut BAŞOĞLU Physical Literacy Margaret WhiteheadYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Proje Sunma 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Proje Hazırlama 5 5 25
Proje Sunma 6 5 30
Proje Tasarımı /Yönetimi 5 10 50
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 12 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 141

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek