GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EREK249 Serbest Zaman ve Rekreasyonun Temelleri Ders 2 3 5.00 3.00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı rekreasyon ve serbest zaman kavramları, serbest zaman felsefesi, sosyolojik perspektifi, rekreasyon programları, organizasyon ilkeleri, rekreasyonda okulun rolü, rekreasyona katılımdaki sınırlılıklar ve alternatif etkinlikler, rekreasyonun çeşitli alanlarla ilişkisi, rekreasyonun yapısının ve öneminin öğrenilmesidir.


Doç. Dr. Umut Davut Başoğlu


1 Bu dersin sonunda öğrenci, Rekreasyonun yapısı ve önemi hakkında bilgi sahibi olur
2 Rekreasyonun çeşitli alanlarla olan ilişkisini anlayabilir
3 Rekreasyonda okulun eğitici rolünü anlayarak bu doğrultuda planlar geliştirebilir

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Zaman, serbest zaman ve rekreasyon gibi temel kavramlar, rekreasyonun özellikleri ve sınıflandırılması, çeşitli alanlarla ilişkisi ve Dünyada ve Türkiye bu alandaki güncel gelişmeler .


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Zaman ve serbest zaman kavramları
2 Rekreasyon tanımları ve anlamı
3 Rekreasyonun Özellikleri
4 Rekreasyonun sınıflandırılması
5 Rekreasyonun etkinlik alanları
6 Rekreasyon İhtiyacı
7 Rekreasyon eğitimi
8 Sınav Değerlendirmesi
9 Rekreasyonun çeşitli alanlarla ilişkisi (Turizm ve Çevre)
10 Rekreasyonun çeşitli alanlarla ilişkisi (Ekonomi ve Spor)
11 Rekreasyon ve animasyon
12 Rekreasyonel etkinliklerde liderlik
13 Dünyada ve Türkiye'de rekreasyonel durum
14 Genel sınava hazırlık
15 Sınav değerlendirmesi

Karaküçük, S. (2006). Rekreasyon: Boş Zamanları Değerlendirme, 5. Baskı, Gazi Kitapevi Ankara. Karaküçük, S. & Gürbüz, B. (2007). Rekreasyon ve Kent(li)leşme. Gazi Kitapevi Ankara. Torkildsen, G. (1999). Leisure and Recreation Management, UK: Spon Press, London.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Tartışma 2 1 2
Beyin Fırtınası 3 2 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 15 75
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50
Toplam İş Yükü (saat) 137

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 4 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4
ÖÇ 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3
ÖÇ 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek