GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EREK463 Egzersizde İnovatif Ekipman Kullanımı Seçmeli Ders Grubu 4 7 5.00 3.00

Lisans


İngilizce


1. Spor ahlakı öğretimi, 2. Dünya’daki ve Türkiye’deki tarihî gelişimi hakkında bilgi sahibi olması, 3. Egzersizde inovatif ekipman kullanımı eğitim programı; Uluslararası standartlarda, Fitness eğitmenlerinin önünde göz önünde bulundurup orijinale hazırlanmış kalınarak hazırlanması hakkında bilgilendirilmesi. 4. Program, geliştirme aşamasında Barış Çunguroğlu 'na ait ''Elektriksel Kas Uyarımı Çalışmaları'' Ders Kitabı, manuelleri / PowerPoint 'lerinden yararlanılacak olması. 5. İnovatif ekipmanlar ile ilgili temel tanımlar ve kavramlar hakkında genel bilgi sahibi olması. 6. EMS egzersizlerine yönelik öğrenme yöntem ve tekniklerini kavramaları ve süreç içinde kullanmaları, 7. EMS egzersizlerinin anatomik olarak kavranması. 8. EMS egzersizlerinin saha ekipmanları hakkında bilgi sahibi olması. 9. EMS egzersizlerinin temel tekniklerini mantık olarak kavraması ve uygulaması, 10. Kazandığı hareket becerileri ile kendini sözlü ve bedensel olarak ifade etmesi, 11. Yeteneklerini ve güçlü yönlerini tanıması, kazandığı becerileri en üst düzeyde kullanması, 12. Fiziksel etkinlikler yolu ile kapasitesini en üst düzeye çıkarması, 13. Kendini gerçekleştirmesi, güçlü ve zayıf yönlerini tanıyıp sınırlılıklarını bilerek davranışlarını kontrol etmesi, 14. Zararlı alışkanlıklardan korunması, amaçlanmıştır.


Öğr. Gör. Barış Çunguroğlu


1 EMS alanında edinilmesi gereken temel bilgi ve becerileri, mesleki ve bilimsel etik bilincine sahip olur.
2 Temel seviyede EMS 'ye ait olan, öğretim yöntemleri ve teknik bilgiye sahip olur.
3 Temel seviyede EMS' ye ait olan antrenman bilimi plan ve program yönetimini yapabilir.
4 Temel seviyede EMS' ye ait olan ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilir.
5 Temel seviyede EMS 'ye ait olan bilgi ve tekniklere hakim olur.
6 Temel seviyede EMS' ye ait olan anatomik ve fizyolojik bilgiye hakim olur.
7 Eğitmenlik Becerileri, derslere katılımın psiko-sosyal yönleri ve İlerleme prosedürlerini öğrenir.
8 Üye Kaydı ve değerlendirmesi, programlama, sunma ve üye İlişkilerini yönetebilir.
9 Temel seviyede EMS' ye ait olan tekniğin yapısı, prensipleri ve egzersizlerini öğrenir.
10 Sedanter bireylerin yaşantılarında uygulanacak EMS egzersizleri hakkında bilgi sahibi olur. Farklı postürdeki bireyleri analiz edebilir ve onlarla temel seviyede antrenman yapabilir.

Birinci Öğretim


Ön koşul yok.


Dersin uygulanmasında ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanılacaktır. Ayrıca dersin, uygulanabilmesi için gerekli materyaller sağlanacaktır.


EMS egzersizleri


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 1. Hafta: EMS ' ye giriş
2 2. Hafta: EMS ekipmanları ve rejenerasyonu, temel kavramlar
3 3. Hafta: EMS Temel Kavramlar-2
4 4. Hafta: EMS tarihçesi ve ekipmanı hakkında temel kavramlar
5 5. Hafta: EMS 'ye giriş, ülkemizdeki ve Dünyadaki konumu.
6 6. Hafta: EMS hakkında genel bilgiler.
7 7. Hafta: EMS genel tekrarı. (Uygulamalı)
8 8. Hafta: ARA SINAV (Yazılı-Uygulamalı)
9 9. Hafta: EMS Uygulama şekilleri, anatomik yaklaşımlar.
10 10. Hafta: EMS Core kontrol, reaktif zamanlama, fasya yönetimi
11 11. Hafta: EMS Programları, hangi alanlarda kullanılır, kontreendikasyonları?
12 12. Hafta: İnovatif ekipmanların genel etkileri
13 13. Hafta: İnovatif ekipmanların performansa etkileri.
14 14. Hafta: EMS genel tekrarı. (Uygulamalı)
15 15. Hafta: FİNAL SINAVI (Yazılı-Uygulamalı)

Elektriksel Kas Uyarımı Çalışmaları Ders Kitabı, Yazar; Öğretim Görevlisi. Barış ÇunguroğluYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Gözetimsiz, kendi başına 100 saatten fazla staj yapılması istenir.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Gözlem 1 10 10
Bireysel Çalışma 4 10 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 2 3 2 3 4 3 4 3 2 1 1 2
ÖÇ 2 3 4 3 4 5 4 3 3 4 5 2 3 3
ÖÇ 3 4 3 2 3 2 3 4 3 2 4 2 3 4
ÖÇ 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3
ÖÇ 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3
ÖÇ 6 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 4
ÖÇ 7 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 4 3 2
ÖÇ 8 3 4 3 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4
ÖÇ 9 3 2 3 4 3 2 4 3 2 3 4 3 3
ÖÇ 10 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek