GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
ESPR107 Araştırma ve Sunum Teknikleri Ders 1 1 4.00 2.00

Lisans


Türkçe


Antrenörlük eğitimi, egzersiz ve spor bilimleri, rekreasyon ve spor yöneticiliği alanında güncel yaklaşımları ve konuları takip edebilme, ilgili alan ile ilgili araştırma yapma ve sunum yapabilmek için öğrencilerde zemin hazırlayabilme.1 Olay ve olgu karşısında durumu felsefi, tarihsel, sosyolojik ve ekonomik yönleriyle tanımlayabilme ve açıklayabilme
2 Temel ve uygulamalı bilimler ile sosyal bilimlerin temel kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme.
3 Beden eğitimi ve spor alanının temel kavramlarını araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme.
4 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
5 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilmek.
6 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilmek.
7 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilmek.
8 Alana ait bilgilerin karmaşık, sürekli ve değişen bir yapıda olduğunu kavrayabilmek.

Birinci ÖğretimYok


Ders içeriği, sunum becerileri ve dil becerilerine odaklanmaktadır. Sunum becerileri, sunumda özgüven oluşturma, görsel-işitsel yardımcı öğeler, sunumun aşamaları, alan yazın tarama ve sunum türlerini kapsamaktadır. Sunum teknikleri, sunum çeşitleri, iyi bir sunumu sağlayacak kriterlerin kazandırılması dersin temel içeriğidir. Bireysel ve grup sunumlar yapmak, bu dersin değerlendirmesini oluşturmaktadır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Bilim ve Araştırma kavramına giriş
2 Gözlem yapma, olguları görebilme ve düşünce.
3 Gözlemler sonucu problem görebilme.
4 Problem cümlesi? Problem cümlesi oluşturma.
5 Bilimsel yazı okuma ve araştırma.
6 Bilimsel yazı okuma ve araştırma.
7 Vize Sınavı
8 Probleme çözüm üretme
9 Hipotez kavramı
10 Problem cümlesine önerme yapılması (hipotez)
11 Rapor ve Sunum hazırlama
12 Etkili sunum teknikleri
13 Raporun sunulması
14 Raporun sunulması
15 Raporun sunulması
16 Final Sınavları

Balcı, A. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma, Ankara: PegemA Yayıncılık. Kaptan, S. (2002). Bilimsel Araştırma Teknikleri, Ankara. Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Nobel Yayıncılık. Kuş, E. (2007). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri, Ankara: Anı Yayıncılık. Şimşek, H. & Yıldırım A. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık. Tanrıöğen, A. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Anı Yayıncılık. Diğer araştırma teknikleri kitap ve bilimsel araştırma makaleleriYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Rapor Hazırlama 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Proje Sunma 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Bütünleme Sınavı 2 1 2
Derse Katılım 14 2 28
Problem Çözümü 2 1 2
Soru-Yanıt 15 2 30
Beyin Fırtınası 6 2 12
Rapor Hazırlama 4 2 8
Rapor Sunma 1 3 3
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 6 2 12
Okuma 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 5
ÖÇ 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 5 5
ÖÇ 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3
ÖÇ 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4
ÖÇ 5 4 4 3 4 3 4 2 1 3 4 2 3 5
ÖÇ 6 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 5
ÖÇ 7 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 2 5 5
ÖÇ 8 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 2 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek