GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EATA191 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Ders 1 1 0 2.00

Lisans

1 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve kazanımlarını kavrar.
2 Türkiye’nin kuruluşunda siyasi, sosyal ve iktisadi yapıdaki değişimi kavrar.
3 Toplumsal ve kültürel alanda yapılan inkılaplarla ulaşılmak istenen çağdaş uygarlık düzeyini analiz eder.
4 Atatürk ilke ve İnkılaplarını kavrar.
5 Yaşanılan ülkenin kuruluş ve gelişimi hakkında yaşam boyu öğrenmenin gerektirdiği farkındalığa ve bilince sahip olur.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Derse giriş, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okutmanın amacı ve dersle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi verilmesi ve Türk İnkılâbının stratejisi. Osmanlı Devleti'nin yıkılışının sebepleri. Döküman/ Sunum, ders anlatımı -
2 Osmanlı Devleti'nin yıkılışının sebepleri: İç sebepler, Dış sebepler. Osmanlı Devleti'nin jeopolitik ve ekonomik durumu. Avrupa’da yaşanan gelişmeler (Fransız ihtilali, Sanayi devrimi) Döküman/ Sunum, ders anlatımı -
3 Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri ve fikir akımları -I Döküman/sunum, ders anlatımı
4 Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri ve fikir hareketleri-II Döküman/sunum, ders anlatımı -
5 Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri ve fikir hareketleri-III Döküman/ Sunum, ders anlatımı -
6 Osmanlı Devleti'nin Dağılması sürecinde meydana gelen iç ve dış olaylar (Osmanlıİtalya Savaşı, Balkan Savaşı vd.) Döküman/ Sunum, ders anlatımı -
7 I. Dünya Savaşı - (Osmanlı Devleti'nin savaşa dâhil oluşu, cepheler) ve Mondros Mütarekesinin imzalanması Döküman/sunum, ders anlatımı -
8 Ara sınav - -
9 I. Dünya Savaşının sonuçları, Ermeni Meselesi Döküman/sunum, ders anlatımı -
10 Mondros Mütarekesi sonrası gelişmeler, işgaller, kurulan cemiyetler, Döküman/sunum, ders anlatımı -
11 Mondros Mütarekesinden sonra Mustafa Kemal Paşa'nın faaliyetleri ve Anadolu'ya geçmesi. Millî Mücadele’ye hazırlık dönemi ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma, Döküman/sunum, ders anlatımı -
12 Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’nın toplanması, Misak-ı Millî’nin kabulü ve İstanbul'un işgali, TBMM’nin açılması, Sevr Antlaşması. Döküman/sunum, ders anlatımı -
13 Ek Okumalar Döküman/sunum, ders anlatımı -
14 Ek Okumalar, Belgesel Döküman/sunum, ders anlatımı -Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 5 5 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
Toplam İş Yükü (saat) 78

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek