GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EREK405.1 Yaratıcı Drama Ders 4 7 0 3.00

Lisans

1 Kişinin kendisiyle ve çevresindeki kişilerle doğru iletişim kurmasını sağlar.
2 Doğru beden dili kullanımını sağlar.
3 Yaratıcılığının artmasını sağlar.
4 Röportaj yapma ve verme yetisi gelişir.YokHafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Drama nedir? Yaratıcılık nedir? Drama ve iletişim
2 Kendimizi ne kadar tanıyoruz?
3 Karakter nedir? Tip Nedir? Karakter yaratmak/ Rol yapmak
4 Doğru yaklaşım dili kullanımı
5 Röportaj yapma ve verme
6 Mülakat ve Görüşmeler
7 Müzakere nedir?
8 Ara sınav
9 Motivasyon
10 Motivasyon yaklaşım çeşitleri
11 Doğru analiz yapma / Hızlı karar verme
12 Beden dili kullanımı
13 Beden dili Kullanımı
14 Beden Dili kullanımı
15 Yıl sonu sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Tartışma 1 10 10
Takım/Grup Çalışması 2 10 20
Rapor Hazırlama 4 5 20
Rapor Sunma 2 10 20
Rol Oynama / Dramatize Etme 2 5 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 114

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek