GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EREK203.1 Antrenman Biliminin Temelleri Ders 2 3 0 3.00

Lisans

1 Temel antrenman kavramlarını öğrenir
2 Enerji sistemlerine göre antrenman programı ve yüklenme kavramlarının anlaşılmasının sağlanması
3 Antrenman Biliminin Temel Prensiplerinin Kazandırılması
4 Biyomotor yetilerinin antrenmana olan ilişkisini kavrar
5 insan organizmasının antrenmana olan ilişkisini kavrar
6 kuvvet antrenmanlarını kavrama ve yorumlayabilme
7 dayanıklılık antrenmanlarını kavrama ve yorumlayabilme
8 Sürat antrenmanlarını kavrama ve yorumlayabilmeYokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Antrenman Bilimi Kuramı ve Tarihsel Gelişimi
2 Uyum (Adaptasyon) Kavramları ve Süreçleri
3 Uyum (Adaptasyon) Kavramları ve Süreçleri
4 Antrenman Bilimi Açısından Enerji Sistemleri
5 Antrenman Bilimi Açısından Enerji Sistemleri
6 Antrenman Bilimi Açısından Yüklenme Kavramlarının İncelenmesi
7 Antrenman Bilimi Açısından Yüklenme Kavramlarının İncelenmesi
8 Ara Sınav
9 Temel Biomotor Yetilerin İncelenmesi (Dayanıklılık)
10 Temel Biomotor Yetilerin İncelenmesi (Dayanıklılık)
11 Temel Biomotor Yetilerin İncelenmesi (Kuvvet)
12 Temel Biomotor Yetilerin İncelenmesi (Kuvvet)
13 Temel Biomotor Yetilerin İncelenmesi (Sürat)
14 Antreman Programı Yazım İlkeleri-Dönemleme Periyotlama İlkeleri
15 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Proje Hazırlama 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 10 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek