GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EREK208 Psikomotor Gelişim Ders 2 4 0 3.00

Lisans

1 Motor gelişim ve gelişim ile ilgili kavramları açıklayabilecektir.
2 Motor beceri, motor performans, motor öğrenme, motor davranış kavramlarını açıklar.
3 Gelişim, öğrenme kavramlarını açıklar.
4 Psikomotor gelişimi etkileyen faktörleri listeler.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Gelişim ile ilgili temel kavramlar
2 Gelişim ile ilgili temel kavramlar
3 Psikomotor gelişimi etkileyen faktörler
4 Doğum öncesi etkenler-Doğum süreci etkenleri
5 Hareket Kavramı-Temel hareket çeşitleri
6 lokomotor- Manipülatif-denge hareketleri
7 Bebeklik ve çocukluk döneminde psikomotor gelişim
8 vize sınavı
9 Refleks hareketler dönemi
10 İlkel hareketler dönemi
11 Temel Hareketler dönemi
12 Sporla ilişkili hareketler dönemi
13 Algısal Motor yetenekler
14 Benlik kavramı
15 final sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Bireysel Çalışma 4 10 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 10 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 9 45
Toplam İş Yükü (saat) 145

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek