GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EREK312 Özel Popülasyonlarda Beceri Öğrenimi Seçmeli Ders Grubu 3 6 5.00 3.00

Lisansİnsan hareketlerinin öğrenilmesi ve uygulanması alanında yeterli temel süreçleri anlamak. Öğrenme, geri bildirim ve bellek hakkında bilgi sahibi olmak


Prof. Dr. Metin Vehbi SAYIN


1 Özel popülasyonlardaki bireyler için karmaşık olan becerilerin belirli bir öğrenme süreci içerisinde uygun öğrenme modelleriyle gerçekleştirilmesi
2 özel popülasyonlarda öğrenme teori ve modellerini bilir
3 özel popülasyonlarla çalışırken öğrenme tekniklerini iyi seviyede uygular

Birinci ÖğretimYok


Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam sağlandığında, özel popülasyonları tanıyabilme becerisini kazanma


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Öğrenme; tanımlar ve teoriler
2 Öğrenme çeşitleri
3 Motor davranış ve öğrenme
4 Motorsal beceri ve öğrenme
5 Beden eğitimi ve sporda çevresel durumlar ve sosyal faktörler
6 Beden Eğitimi ve sporda öğrenme metodları ve yöntemleri
7 Motorsal Becerilerin evreleri
8 vize sınavı
9 Beden eğitimi ve sporda bireysel farklılıklar
10 Fiziksel engel gruplarında beceri öğrenimi
11 Çocuklarda beceri öğrenimi
12 Ergenlikte beceri öğrenimi
13 İleri yaş grubunda beceri öğrenimi
14 Öğrenci araştırmalarının kısa sunumu
15 final sınavı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı LMS Uzaktan Eğitim Portalı, www.tid.meb.gov.tr 2- Artık E., Dikyuva H., Makaroğlu B., Türk İşaret Dili Dilbigisi Kitabı, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kitabı 3- T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kitabı ile ilintili sözlük, www.tid.sozluk.net 4- T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İşaret dili sözlüğü 5- İşaret dili sözlüğü, spreadthesign.comYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 3 10 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 10 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50
Toplam İş Yükü (saat) 123

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 2 4 2
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 2 4 2
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek