GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EREK102 Fonksiyonel Anatomi ve Kinesiyoloji Ders 1 2 0 3.00

Lisans


Türkçe


Öğrencilerin, insan anatomisi konusunda temel kavramları; başlıca organ sistemlerinin yapı ve fonksiyonlarını ve özel olarak kas iskelet sisteminin yapı ve fonksiyonlarını tanımlayabilme ve basit kuvvet alıştırmaları ve temel sportif hareketlerin kinezyolojik analizlerini teorikte ve pratikte analiz edebilme kapasitesine sahip olmalarını amaçlamaktadır.1 İnsan anatomisi ve kinesiyoloji de öğrendiği özel ve detaylı bilgileri Beden Eğitimi ve Sporda uygulamasını yapabilme.

Birinci ÖğretimYok


Anatomik terimler ve kavramlar, hücrenin yapısı, dokular, vücut sistemleri ve fonksiyonları, eksen ve düzlemler, hareket sistemini oluşturan yapılar ve fonksiyonları; baş, boyun, gövde, üst ve alt üyelerin elemanları (kemik, eklem, bağ, kas) ve hareketleri ile bu hareketlere katılan kaslar, basit kuvvet alıştırmaları ile temel sportif hareketlerin kineziyolojik analizlerini içerir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Anatomi ve Kinesiyolojiye giriş
2 Anatomi ve kinesiyolojide terminoloji (eksenler-düzlemler )
3 Fiziksel yapı ve sınıflandırılması
4 İnsan vücuduna giriş ve sistemler
5 Dokular, Destek Doku ( Bağ doku, Yağ Doku, Kıkırdak Doku, Kemik Doku)
6 Kas Dokusu ( iskelet, kalp ve düz kaslar )
7 Sinir Doku ( Beyin, omurilik, çevresel sinirler )
8 VİZE
9 Eklemler ve Eklem Kinesiyolojisi (temel hareketler, Kasları, antrenman durumu )
10 Üst taraf eklemeleri (Omuz Çemberi, Omuz, Dirsek, El bileği ve el)
11 Omurgaya bağlı eklemler
12 Alt taraf eklemleri (Kalça leğeni ve Kalça eklemi, Diz eklemi, Ayak bileği ve Eklemi)
13 İnsan performans analizi
14 Kinesyoloji ve Postür
15 FİNALYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Quiz 4 2 8
Derse Katılım 16 4 64
Laboratuvar 5 4 20
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ev Ödevi 7 1 7
Toplam İş Yükü (saat) 133

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek