GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Lisans

1 Identify various conceptual approaches to philosophy
2 Describe major theories about knowledge
3 Acquire conceptual and analytical thinking related to philosophyYokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 — Presentation of the course — Introduction to philosophy
2 Distinction between body and mind
3 Plato's Tripartite theory of soul
4 Plato's Psychology....
5 Plato's Epistemology and the Theory of the Forms
6 Descartes, Method.......
7 Descartes, Body-Mind Distinction
8 Midterm..............
9 Empiricism — Locke, Berkeley, Hume
10 John Locke's Theory of Knowledge
11 Kant's epistemology — Kant's critique of psychology
12 Hegel and Kant......
13 Hegel and Mind..........
14 Critical Evaluation.....
15 Final Exam...........Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Quiz 1 1 1
Makale Yazma 2 2 4
Makale Kritik Etme 2 1 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 5 70
Okuma 14 2 28
Quiz için Bireysel Çalışma 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 144

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek