GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EPSI326 Ethics in Psychology Seçmeli Ders Grubu 3 6 6.00 3.00

Lisans


İngilizce


PSIKOTERAPİ VE DANIŞMANLIKTA ETİK KONULAR1 KÜLTÜREL YETKİN PRİKOLOG OLMA VE ÇOKKÜLTÜRLÜ AÇIDAN ETİK UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
2 GİZLİLİK İLKESİNİN ÖNEMİ VE TERAPİ ALANINDAKİ YERİNİ DEĞERLENDİRME
3 DANIŞAN VE DANIŞMANLARIN HAK VE SORUMLULUKLARININ ÖĞRENİLMESİ
4 BİREYSEL, GRUP, AİLE VE TOPLUMSAL ÇALIŞMALARDA ETİK PRENSİP VE İLKERİN UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
5 PSİKOLOGLARIN KİŞSEL VE PROFESYONE KİMLİĞİNİN TERAPÖTİK İLİŞKİDEKİ YERİNİN ANLAŞILMASI

Birinci Öğretim


YOK


YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 ETİĞE GİRİŞ
2 GENEL İLKELER
3 YETKINLIK YETERLİK
4 INSAN ILIİKİLERİ
5 GİZLİLİK İLKESİ
6 KAYIT TUTMA VE DİĞER
7 VAKA ÇALIŞMALARI
8 VİZE SINAVI
9 EĞİTİMDE ETİK KURALLAR
10 TERAPİDE ETİK KURALLAR
11 DEĞERLENDİRMEDE ETİK KURALLAR
12 ARAŞTIRMADA ETİK KURALLAR
13 ETİK MESELELERİN ÇÖZÜLMESİ
14 VAKA ÇALIŞMALARI- GENEL TERKRAR
15 FINAL SINAVIYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 6 36
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 21 3 63
Toplam İş Yükü (saat) 143

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek