GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EPSI224 Learning Psychology Ders 2 4 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrenmenin doğasını, öğrenmeyi etkileyen faktörleri, öğrenme yaklaşımlarını ve öğrenme ilkelerinin insan davranışı alanına nasıl uygulanabileceğini incelemektir. Öte yandan, kuram ve ilkelerin eğitsel uygulamaları ile sınıf içi ve sınıf dışı öğrenme ve öğretimin nasıl artırılabileceğini öğrenmek bu dersin diğer bir amacını oluşturmaktadır.


Dr.Öğr. Üyesi Selçuk Aslan


1 Öğrenme süreçlerine ilişkin temel ilkeleri bilir, öğrenmeyi etkileyen etmenleri açıklayabilir.
2 Klasik koşullamanın ilke ve kavramlarını ve bunların eğitime yansımalarını açıklayabilir
3 Edimsel koşullamanın ilke ve kavramlarını ve bunların eğitime yansımalarını açıklayabilir
4 Sosyal-bilişsel öğrenme kuramının ilke ve kavramlarını ve bunların eğitime yansımalarını açıklayabilir
5 Öğrenmede bilişsel süreçleri bilir.

Birinci Öğretim


Yoktur


Yok


Bu ders, birçok yeni biliş, öğrenme ve öğretim uygulamaları ile ilgili güncel kuramsal bakış açılarına ve araştırma bulgularına odaklanacaktır. Bu derste, öğrenmenin fizyolojik temelleri, çevresel uyaranlar ve insanların davranışları arasındaki ilişkiler, gözlem yoluyla öğrenme, öğrenmeye bilişsel yaklaşımlar, öğrenme ve hafızayla ilişkili zihinsel süreçler öğrenmede motivasyonun rolü konularının öğrenilmesi hedeflenmektedir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Öğrenme Kavramı ve Öğrenmeyi Etkileyen Etmenler
2 Öğrenme Yaklaşımlarına Genel Bakış
3 Öğrenme ve Beyin
4 Davranışçılık ve Klasik Koşullama
5 Araçsal Koşullama
6 Araçsal Koşullama Uygulamaları
7 Sosyal Bilişsel Kuram
8 Ara Sınav
9 Bilişsel Yaklaşımlar
10 Hafızanın Temel Bileşenleri
11 Uzun Süreli Hafıza
12 Gelişimsel ve Bağlamsal Yaklaşımlar
13 Karmaşık Öğrenme ve Biliş
14 Motivasyon
15 Final Sınavı

- Ormrod, Jeanne Ellis. (2015), Öğrenme Psikolojisi, 6.Basımdan Çeviri, (Çev.Ed.: Prof.Dr. Mustafa Baloğlu), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yoktur


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 13 3 39
Tartışma 10 1 10
Soru-Yanıt 13 1 13
Gözlem 12 1 12
Bireysel Çalışma 7 2 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
Okuma 12 2 24
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek