GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EPSI220 Theory of Personality Ders 2 4 0 3.00

Lisans

1 Temel Kişilik teorilerini açıklayabilir.
2 Kişilik teorilerinin etkileşim ve katkılarını tanımlar.
3 Değişik kişilik teorilerinin çerçevesi içinde psikopatolojiyi tanımlar.
4 Kişiliği ölçmek için kullanılan sınırlı sayıda seçeneğe aşina olmak
5 Bu derste öğrendiği bilgileri kendi hayatındaki sorunları çözmek için uygulayabilir
6 Kişilik teorilerinde temel olarak kullanılan araştırma yöntemlerini bilir ve makale okurken kritik düşünme yapabilir.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Kişilik psikolojisine giriş
2 Psikanaliz yaklaşımı
3 Psikanaliz yaklaşımı
4 Yeni psikanalizci yaklaşım
5 Yeni Psikanalizci yaklaşım
6 Yaşam boyu Yaklaşımı
7 Biyolojik (Genetik) Yaklaşım
8 Biyolojik (Genetik) Yaklaşım
9 İnsancıl Yaklaşım
10 İnsancıl Yaklaşım
11 Bilişsel Yaklaşım
12 Davranışsal Yaklaşım
13 Sosyal-Öğrenme Yaklaşımı
14 Sınırlı alan yaklaşımıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 30 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Ev Ödevi 2 30 60
Toplam İş Yükü (saat) 132

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek