GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EPSI225 Industrial and Organizational Psychology Ders 2 3 6.00 3.00

Lisans


İngilizce


Örgütsel Psikoloji alanını,yöntemlerini öğrenmek, İK alanını öğrenmek. Alandaki uygulamalı çalışmaları öğrenmek.


Dr. Öğr. Üyesi E. Ensari Cicerali


1 Örgütsel Psikolojinin tarihi ve temel teorik yaklaşımları hakkında bilgi edinmek
2 Örgütsel Psikolojinin iş ortamlarında uygulanmasını görmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Alanın tarihçesi, işe alım, iş analizi, performans değerlendirme, liderlik gibi konular işlenecektir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Giriş
2 Örgütsel Psikolojinin tarihi ve gelişimi
3 İK - İnsan Kaynakları
4 İş Analizi
5 İşe alım ve Seçme
6 Performans Yönetimi
7 Çalışan Eğitimi ve Gelişimi
8 Vize
9 Motivasyon ve İş Tatmini
10 Liderlik
11 Örgütsel İklim ve Kültür
12 Çalışan İyilik Hali
13 Positive and Negative Employee Behaviors
14 Konuların Özeti ve Gözden Geçirme

Introduction to industrial/organizational psychology/Ronald E. Riggio.—6th ed. (2013)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bireysel Çalışma 14 5 70
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 6 36
Toplam İş Yükü (saat) 140

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4
ÖÇ 2 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek