GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EPSI124 Social Antropology Ders 1 2 6.00 3.00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı, öğrencileri sosyal antropolojinin konuları, perspektifi, metodolojisi, sorunları ile tanıştırmak ve kültür ve toplum çalışmaları için temel kavramlarını kullanma kapasitelerini geliştirmektir. Bu ders aynı zamanda sosyal antropoloji disiplini içindeki kavram ve yapılara eleştirel bir yaklaşım getirmeyi amaçlamaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Bengi Bezirgan Tanış


1 Dersi tamamlayan öğrenciler, sosyal antropolojinin tanımını, araştırma konularını ve yöntemlerini öğreneceklerdir.
2 Öğrenciler, antropolojik teorik çerçeveleri kavrayabilecek ve sosyal antropolojinin teorik arka planı hakkında bir anlayış geliştirebileceklerdir.
3 Öğrenciler kültür kavramını ve özelliklerini yorumlayabilecektir.
4 Öğrenciler, sosyal antropolojinin din antropolojisi ve dil antropolojisi gibi alt dallarını öğrenebilecek ve toplumsal ilişkilerde dinin ve dilin oynadığı belirli rollere odaklanabilecektir.
5 Öğrenciler farklı kültürlerdeki aile, akrabalık, evlilik, soy ve toplumsal cinsiyet kavramlarını sorgulayabilecektir.
6 Öğrenciler, insan topluluklarının farklı zamanlarda üretim, dağıtım ve tüketim sistemlerini inceleyerek ekonomik organizasyon biçimlerini anlayabileceklerdir.
7 Öğrenciler, ırk, ırkçılık ve etnik kimlik gibi tartışmalı konuları ve sanatı antropolojik bir bakış açısıyla tartışabileceklerdir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders, antropolojinin alt dallarından biri olan sosyal antropolojiyi teorik, metodolojik ve temel araştırma konuları açısından incelemektedir. İlk olarak, temel antropolojik teorilere odaklanmakta ve evrimci, işlevselci, yapısalcı, Marksist ve bilişsel teoriler gibi farklı akademik okulları ele almaktadır. Ardından sosyal antropolojide kullanılan araştırma yöntemleri ve en çok kullanılan yöntemlerden biri olan katılımcı gözlem teknikleri anlatılacaktır. Sosyal antropolojinin temel araştırma alanları teorik ve metodolojik tartışmaları takip edecektir. Bu bağlamda kültür, dil ve iletişim pratikleri, aile, akrabalık, şecere sistemleri, evlilik türleri ve cinsiyet rolleri, din, ekonomik sistemler, ırk, ırkçılık, etnisite ve sanat gibi toplumsal olgular antropolojik açıdan incelenecektir. .


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Derse Giriş ve Antropolojiye Giriş ve Sosyal Antropolojinin Tanımı
2 Kültür Kavramı ve Özellikleri
3 Sosyal Antropolojide Araştırma Yöntemleri
4 Antropolojide Temel Teoriler I
5 Antropolojide Temel Teoriler II
6 Dil ve İletişim
7 Aileler, Akrabalık ve Soy Grupları
8 Vize
9 Evlilik, Cinsel İlişkiler ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri
10 Din, Maneviyat, Ritüeller ve Doğaüstü
11 Ekonomik Sistemler: Üretim, Dağıtım ve Tüketim Kalıpları
12 Politika, Güç ve Şiddet
13 Irk, Irkçılık ve Etnisite
14 Sanatın Antropolojik İncelenmesi

Haviland, W.A., Prins, H.E., Walrath, D. and Mcbride, B. (2011). Cultural Anthropology: The Human Challenge (13th Edition). California: Wadsworth, Cengage Learning. Kottak, P.C. (2015). Cultural Anthropology: Appreciating Cultural Diversity (16th Edition). New York: McGraw-Hill Education.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 1 30 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 138

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 3 1 1 3 1 2 3 1 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2 3
ÖÇ 2 3 1 1 3 1 2 2 1 3 2 3 1 1 1 2 1 2 2 2
ÖÇ 3 2 2 1 2 1 2 1 1 3 2 3 1 1 2 2 1 2 5 3
ÖÇ 4 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 3 1 1 1 2 1 1 3 3
ÖÇ 5 2 2 1 2 1 2 1 1 3 2 3 1 1 1 2 1 1 3 3
ÖÇ 6 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1
ÖÇ 7 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 3 1 1 1 2 1 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek