GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EPSI120 Psychology II Ders 1 2 5.00 3.00

LisansÖğrencilere psikolojinin tarihçesini, temel kuramlarını ve araştırma tekniklerini, psikoloji bilimiyle ilgili 4 sene okunacak tüm genel bilgileri öğretmek, öğrenciyi psikoloji eğitimine hazırlamak.


Dr. Lütfiye Kaya Cicerali


1 İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak;
2 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanmak;
3 Psikolojide yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanmak;

Birinci Öğretim


Psychology 1


Yok


Psikolojiyi deneysel bir doğa bilimi gibi ele alarak düşünme, yakın ilişkiler, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, kişilik ve klinik psikoloji alanlarında genel bir görüş sağlamak.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Düşünme
2 Düşünme
3 Zeka
4 Zeka
5 Gelişim Psikolojisi
6 Gelişim Psikolojisi
7 Vize
8 Kişilik: Sizi Birey Yapan Psikolojik Faktörler
9 Kişilik: Sizi Birey Yapan Psikolojik Faktörler
10 Anormal Psikoloji: Mental Bozuklukların Keşfi
11 Anormal Psikoloji: Mental Bozuklukların Keşfi
12 Yakın Bireylerarası İlişkiler
13 Yakın Bireylerarası İlişkiler
14 Final Öncesi Revizyon

Frank Bruno, 2002, Psychology, a self-teaching guideYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Bireysel Çalışma 1 85 85
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 125

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek